پرسشنامه خود اثربخشی[۱] شیرر و مادوکس

پرسشنامه خود اثربخشی[۱] شیرر و مادوکس

برای سنجش خودکارآمدی از پرسشنامه ۲۳ سؤالی که ژاندا  ( ۱۳۸۴، ترجمه بشارت و حبیب نژاد) معرفی کرده است ، استفاده شده است.
این پرسشنامه را شیرر و مادوکس[۲]  ( ۱۹۸۲، به نقل از ژاندا، ۲۰۰۱) ساخته اند. این پرسشنامه ۲۳ سؤالی دو زیرمقیاس خودکارآمدی کلی و خودکارآمدی اختصاصی دارد، که یکی مربوط به خودکارآمدی تصوری فرد به صورت عمومی و کلی مستقل از موقعیتها و شرایط اختصاصی است و دیگری  (خودکارآمدی اختصاصی ) به تصور فرد از کارآمدی و توانایی خود برای رویارویی با موقعیتهای خاص مربوط می شود. از مجموع این دو زیرمقیاس یک نمره کلی نیز به دست می آید که وضعیت خودکارآمدی تصوری فرد را نشان می دهد. 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

 

[۱] – Interpersonal Trust

[۲] – Shirer & Modox

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *