به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسون (1982)

0

پرسشنامه حل مسئله هپنرو پترسون (1982)

Problem Solving Questionnaire (Hepner &Peterson, 1982)

حل مسئله (Problem Solving) در هسته اصلی تکامل انسان قرار دارد و روشی برای درک بهتر مسائلی است که در محیط اطراف‌مان اتفاق می‌افتند. هپنر و پترسون (1982) حل مسئله را شامل یک رشته پاسخ های رفتاری، شناختی و عاطفی میدانند که به منظور سازگاری با چالش های درونی و بیرونی، می باشد. آنها وجود سه ساختار را در فرآیند حل مسئله مطرح ساخته اند که عبارتند از: احساس کفایت در حل مسئله، کنترل شخصی بر هیجان ها و رفتارها وسبک های گرایشی- اجتنابی.

این مقیاس توسط هپنر و پترسون (1982) تهیه شده است. این پرسشنامه درک افراد از توانایی های حل مسئله ی خودشان را اندازه می گیرد نه مهارت های واقعی حل مسئله آن ها را و هدف آن ارزیابی تصورات افراد از توانایی حل مسئله، استقبال یا اجتناب از فعالیت های حل مسئله،کنترل هیجانات و رفتار حل مسئله است. نمرات بالا در این مقیاس نشان گر فقدان آشنایی با مهارت های حل مساله می باشد. این پرسشنامه حاوی 35 سوال 6 گزینه ای لیکرت است. لازم به ذکر است که  3 گویه آن نمره گذاری نمی شود و در واقع 32 گویه آن نمره گذاری می شود. (در بعضی جاها این 3 گزینه را حذف نموده اند و دو نسخه 35 و 32 عبارتی از آن را ارائه داده اند! که این مسئله مورد نظر سازنده آن نمی باشد) . این پرسشنامه از سه مولفه تشکیل شده است: اعتماد به نفس در حل مسئله، سبک اجتناب-اشتیاق، و کنترل شخصی. در این پرسشنامه افراد براساس مقیاس لیکرت به پرسش ها پاسخ می دادند که درجه بندی آن عبارتند از: کاملا موافقم- موافقم- اندکی موافقم- اندکی مخالفم- مخالفم- کاملا  مخالفم. پایین ترین نمره، بالاترین سطح آگاهی از توانایی حل مسئله را نشان می دهد. ، این پرسشنامه توسط اعتمادی(1394) اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه از سه مولفه تشکیل شده است: اعتماد به نفس در حل مسئله[1]، سبک اجتناب-اشتیاق[2]، و کنترل شخصی[3]. این سه مولفه براساس تحلیل عاملی به دست آمده است. مولفه اعتماد به نفس در حل مسئله، به صورت اعتماد به خود در زمانی که فرد در فعالیت های حل مسئله شرکت می کند، تعریف شده است. نمره پایین در این مولفه نشان گر این است که فرد به توانایی های حل مسئله خودش باور دارد. مولفه سبک اجتناب-اشتیاق، به عنوان گرایش کلی فرد به نزدیکی یا دوری از فعالیت های حل مسئله تعریف شده است. مولفه سوم یعنی کنترل شخصی، نشان می دهد که شخص تا چه حد باور دارد که در زمان حل مسئله تحت کنترل هیجانات و رفتارهای خودش است (هپنر،1982).

همراه  5مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

[1] Problem Solving Confidence

[2] Approach-Avoidance Style

[3] Personal Control

Leave A Reply

Your email address will not be published.