پرسشنامه جو ایمنی محمدی زیدی و همکاران ۳۷ سوالی

پرسشنامه جو ایمنی محمدی  زیدی و همکاران ۳۷ سوالی

جو ایمنی بصورت تصور مشترک کارگران از سیاست ها، رویه ها، اقدام ها و همین طور اهمیت کلی و اولویت واقعی ایمنی در محیط کار تعریف می شود.  جو ایمنی موضوعی چندبعدی است و به عنوان شاخص سطح ایمنی محیط های کاری مطرح است . اندازه گیری جو ایمنی می تواند با ارزیابی “حرارت ایمنی ” یک سازمان مقایسه شودکه به این ترتیب عکسی فوری از وضع ایمنی سازمان ارا ئه خواهد کرد. اولین تلاش برای اندازه گیری جو ایمنی توسط زوهر و همکاران با پرسشنامه ای ۴۰ سئوالی در صنایع فلزی، مواد شیمیایی، نساجی و غذایی انجام شد .در ایران  زیدی و همکاران (۱۳۹۰) این پرسشنامه را تهیه نموده اند.  پرسشنامه ی اصلی  دارای  ۴۳ عبارت بود که پس از اعتبار سنجی توسط سازنده ۶ سوال آن حذف شد و در نهایت پرسشنامه ۳۷ سوالی طراحی شد (زیدی و همکاران، ۱۳۹۰).  

50,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.