پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض استراوس و همکاران

پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض استراوس و همکاران ( ۷۸ سوالی با متن کامل ) CTS2

خشونت عملی است که با قصد، انجام گیرد و باعث ایجاد جراحت و درد در دیگران شود. همسر آزاری یکی از مؤلفه های خشونت خانگی است. اسمیتی و استراوس (۲۰۰۴) خشونت علیه یکدیگر را به عنوان « هر گونه رفتاری اعم از پرخاشگری جسمانی، اجبار جنسی و سوء رفتار روان شناختی که تحقیر و اعمال قدرت علیه همسر یا شریک جنسی را در پی داشته باشد» تعریف می کنند. در ایران گستردگی خشونت علیه همسر از ۴۷ تا ۸۱ درصد گزارش شده است ( پناغی و همکاران، ۱۳۹۰). با وجود آگاهی فزاینده از نقش برجسته خشونت در روابط زوجین و مزایای شناسایی این خشونت، در اکثر موارد وقوع آن در روند مشاوره زوجین ناشناخته می ماند ( اندرسون و لی، ۲۰۱۰؛ به نقل از پناغی و همکاران، ۱۳۹۰). بنابراین وجود ابزاری کارآمد برای سنجش این نوع خشونت الزامی می باشد. عدم وجود آزمون های کارآمد ممکن است باعث ناشناخته ماندن میزان و شدت خشونت گردد. برای سنجش این پدیده ابزارهای مختلفی ساخته شده که یکی از رایج ترین آن ها مقیاس تاکتیک های حل تعارض ( CTS) است.

این پرسشنامه توسط استراوس[۱] و همکاران (۱۹۷۹) ساخته شده و در سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ مورد بازبینی قرار گرفته. این مقیاس و خشونت جسمانی و روان شناختی زوجین علیه یکدیگر را در ۱۲ ماه گذشته را مورد سنجش قرار می دهد  ( استراوس و همکاران ، ۱۹۹۶).  این مقیاس به صورت گسترده ای در تحقیقات و در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و تا سال ۱۹۹۶ حدود ۷۰۰۰۰ نفر آن را تکمیل نموده اند. نسخه جدید این مقیاس که از آن در این تحقیق استفاده شده است یک مفهوم چند بعدی از خشونت و راهبردهای حل تعارض است که مشتمل بر پنج بعد است : مذاکره[۲] ، پرخاشگری روان شناختی[۳]،  حمله جسمانی[۴] ، اجبار جنسی[۵] و صدمه[۶] . این پرسشنامه در سال ۱۳۹۰ توسط پناغی و همکارانش ترجمه شده و تعدادی از عبارات ( ۱۳ عبارت) حذف گردیده است و در سال ۱۳۹۴ توسط عزیزی مقدم به صورت کامل ترجمه شده است.

این پرسشنامه  شامل دو آزمون با ماده های تکرار شده است. نیمی از ماده ها در بردارنده توصیف اعمال پرخاشگر است (فرم پرخاشگر) و نیمی دیگر اقدامات همسر در قبال رفتار شخص پرخاشگر (فرم قربانی)  را می سنجد  و خشونت جسمانی و روان شناختی زوجین علیه یکدیگر را در ۱۲ ماه گذشته را مورد سنجش قرار می دهد  . این پرسشنامه  یک ابزار ۷۸ سوالی است

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید

[۱]  – STRAUS

[۲] – Negotiation

[۳] – Psychological aggression

[۴] – Physical Assault

[۵] – Sexual coercion

[۶] – Injury

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *