پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض استراوس و همکاران ( ۵۲ سوالی اصلاحیه پناغی و همکاران ) CTS2

پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض استراوس و همکاران ( ۵۲ سوالی  اصلاحیه پناغی و همکاران  ) CTS2

خشونت عملی است که با قصد، انجام گیرد و باعث ایجاد جراحت و درد در دیگران شود. همسر آزاری یکی از مؤلفه های خشونت خانگی است. اسمیتی و استراوس (۲۰۰۴) خشونت علیه یکدیگر را به عنوان « هر گونه رفتاری اعم از پرخاشگری جسمانی، اجبار جنسی و سوء رفتار روان شناختی که تحقیر و اعمال قدرت علیه همسر یا شریک جنسی را در پی داشته باشد» تعریف می کنند. در ایران گستردگی خشونت علیه همسر از ۴۷ تا ۸۱ درصد گزارش شده است ( پناغی و همکاران، ۱۳۹۰). با وجود آگاهی فزاینده از نقش برجسته خشونت در روابط زوجین و مزایای شناسایی این خشونت، در اکثر موارد وقوع آن در روند مشاوره زوجین ناشناخته می ماند ( اندرسون و لی، ۲۰۱۰؛ به نقل از پناغی و همکاران، ۱۳۹۰). بنابراین وجود ابزاری کارآمد برای سنجش این نوع خشونت الزامی می باشد. عدم وجود آزمون های کارآمد ممکن است باعث ناشناخته ماندن میزان و شدت خشونت گردد. برای سنجش این پدیده ابزارهای مختلفی ساخته شده که یکی از رایج ترین آن ها مقیاس تاکتیک های حل تعارض ( CTS) است.

این پرسشنامه توسط استراوس[۱] و همکاران (۱۹۷۹) ساخته شده و در سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ مورد بازبینی قرار گرفته. این مقیاس و خشونت جسمانی و روان شناختی زوجین علیه یکدیگر را در ۱۲ ماه گذشته را مورد سنجش قرار می دهد  ( استراوس و همکاران ، ۱۹۹۶).  این مقیاس به صورت گسترده ای در تحقیقات و در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و تا سال ۱۹۹۶ حدود ۷۰۰۰۰ نفر آن را تکمیل نموده اند. نسخه جدید این مقیاس که از آن در این تحقیق استفاده شده است یک مفهوم چند بعدی از خشونت و راهبردهای حل تعارض است که مشتمل بر پنج بعد است : مذاکره[۲] ، پرخاشگری روان شناختی[۳]،  حمله جسمانی[۴] ، اجبار جنسی[۵] و صدمه[۶] . این پرسشنامه در سال ۱۳۹۰ توسط پناغی و همکارانش ترجمه شده و تعدادی از عبارات آن ( ۱۳ عبارت) حذف گردیده است. و  آن ها  به جای پنج عامل استراوس سه عامل مذاکره، خشونت روانی و حمله جسمانی را معرفی کرده اند  و آن را برای جامعه ی ایرانی مناسب دانسته اند.

این پرسشنامه  شامل دو آزمون با ماده های تکرار شده است. نیمی از ماده ها در بردارنده توصیف اعمال پرخاشگر است (فرم پرخاشگر) و نیمی دیگر اقدامات همسر در قبال رفتار شخص پرخاشگر (فرم قربانی)  را می سنجد  و خشونت جسمانی و روان شناختی زوجین علیه یکدیگر را در ۱۲ ماه گذشته را مورد سنجش قرار می دهد  .

 [zarinpalpaiddownloads id=”48″]

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید

 

[۱]  – STRAUS

[۲] – Negotiation

[۳] – Psychological aggression

[۴] – Physical Assault

[۵] – Sexual coercion

[۶] – Injury

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *