پرسشنامه بررسی نیازهای صمیمیت باگاروزی

پرسشنامه بررسی نیازهای صمیمیت باگاروزیMarital Intimacy Needs Questionnaire:

این اعتقاد وجود دارد که همه انسان ها یک نیاز پایه و اساسی به برقراری روابط صمیمانه دارند.صمیمیت یک نیاز روانشناختی اولیه و اصلی درنظر گرفته می شود .صمیمیت یک مشخصه کلیدی و مهم روابط زناشویی و از ویژگی های بارز یک ازدواج موفق به شمار می آید.این ویژگی به وجود تعامل بین همسران اشاره می کند نبود یا کمبود آن یک شاخص آشفتگی در روابط زناشویی است.براساس اعتقاد راوین و همکاران (۲۰۰۵) صمیمیت زمانی آشکار می شود که ازدواج کارکرد خوبی داشته باشد.

 این پرسشنامه توسط باگاوزی[۱] ((۲۰۰۱، تهیه و تنظیم شده است. پرسشنامه شامل ۴۱ سؤال است و نیازهای صمیمیت را در هشت بعد:  عاطفی[۲] ، روانشناختی[۳] ، عقلانی[۴] ، جنسی[۵] ٫ فیزیکی[۶]  ،معنوی[۷] ٫ زیباشناختی[۸]  و تفریحی – اجتماعی ارزیابی می­کند. آزمودنی­ها، به شکلی رتبه بندی شده، از ۱ به معنای “به هیچ وجه چنین نیازی وجود ندارد” تا ۱۰ به معنای” نیاز بسیار زیادی وجود دارد” به هر نیاز پاسخ می­دهند.

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

 برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید.

[۱] – Bagarozzi

[۲] – Emotional

[۳] – Psychological

[۴] – Intellectual

[۵] – Sexual

[۶] – Physical

[۷] – Spiritual

[۸] – Esthetic

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *