به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه استاندارد رضایت از تحصیل احمدی(1388)

0

پرسشنامه استاندارد رضایت از تحصیل احمدی(1388)

رضایت از تحصیل به وضعیتی اشاره دارد که در آن فرد جنبه هاي خاصی از محیط تحصیلی را دوست دارد، درك می کند و از آنها لذت می برد که بیانگر ادراك و ارزیابی ذهنی دانش آموزان از کیفیت برنامه ها و تجارب آموزشی و نگرش بهتر به سوي موضوعات درسی بوده و عناصري مانند میزان تعاملات، اعتماد به نفس، عزت نفس، رتبه علمی و جنسیت، کیفیت تناسب بین محیط دانشگاه و ویژگی هاي شخصی افراد، اعتبار و شهرت علمی ، رضایت از برنامه هاي درسی و آموزشی و کلاس ها، کیفیت تدریس و مواد درسی ، کیفیت فعالیت هاي چهره به چهره، فعالیت هاي فوق برنامه و فرصت هاي شغلی، رضایت از مشارکت، ارائه بازخورد توسط اساتید، پیشرفت علمی و میزان یادگیري خودتنظیمی دانشجویان، شهرت علمی، دانشگاه و میزان توانایی دانشگاه براي پیشرفت از طریق علمی را در برمی گیرد(ریحانی و همکارانش (1395).

پرسشنامه رضایت از تحصیل توسط احمدی(1388) طراحی و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه شامل 30 گویه است که بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی شده است. پرسشنامه رضایت از تحصیل دارای 4 خرده مقیاس (رضایت از دانشگاه(9 گویه)، رضایت از رشته تحصیلی(8 گویه)، نگرش به تحصیل(7 گویه) و رضایت از رفتار اساتید(6 گویه) می باشد. این پرسشنامه  در داخل کشور اعتبار یابی شده است.

1 مقاله رایگان  

25,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.