به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه استاندارد خود توسعه ای پرالت (2008)

0

پرسشنامه استاندارد خود توسعه ای پرالت (2008)

خود توسعه ای 1- انعکاسی، خودآگاهی، خودارزیابی است. 2- درک افزایش اعتماد به نفس، توانایی، ارزشمندی و عزت نفس. 3-  درك كردن اينكه براي رشد و نمو در زندگي شغلي و شخصي تغيير لازم است. 4- تمایل به ریسک پذیری و فراتر رفتن از منطقه راحتی افراد برای منافع آینده و 5-  به دنبال تعالی، خود واقعی سازی و پیشرفت است. به نظر آلما  (2008، ص 60) خود توسعه ای با میزان انعطاف فرد دراخذ دیدگاه های مختلف و ادغام آن ها در گفتگوی درونی که خود او را تشکیل می دهد، مشخص می شود . خود توسعه ای به معنای ابتکار عمل افراد و گروه ها در سازماندهی و استفاده از منابع لازم برای حمایت از یادگیری شغلی و شخصی خود است( سینکار، انن و آرار ، 2020 ). از این تعاریف می توان دریافت که: خود توسعه ای به طور مستقل رخ نمی دهد. برعکس، عملی است که نیاز به مشارکت فعال شخص دارد و فرد باید مسئولیت آن را خود بر عهده بگیرد و با با تجزیه و تحلیل نیاز هایش تصمیم می گیرد که چه چیزی را یاد بگیرد یا چه چیزی را یاد نگیرد پس فرایندی است که منحصر به فرد و مبتنی بر تفاوت های فردی است و این یک روش زندگی فرد و درک یادگیری و توسعه مادام العمر و کلید مهمی برای موفقیت است .

پرسشنامه خود توسعه ای توسط پرالت (2006) به منظور سنجش خود توسعه ای طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (برای تکمیل فعالیت های توسعه شغلی و حرفه ای منابع مالی مناسبی در اختیار ما قرار داده شده است.) به سنجش خود توسعه ای معلمان می پردازد.

همراه  1مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.