به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکردPFAI

پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکردPFAI

پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکردPFAI

ترس از شكست، ساختارها و معاني متفاوتي دارد، به طوري كه توافق كمي در ميان روانشناسان در مورد آن وجود دارد .امروزه گسترش يك مدل چند بعدي مبني بر نظرية شناختي _ انگيزشي ارتباطي، مشكلات مفهومي و روش شناسي مرتبط با ترس از شكست را كاهش داده است. به نظر مي رسد ايجاد مقیاس چندبعدي ارزيابي شناختي _ انگيزشي _ ارتباطي مربوط به ترس از شكست بتواند به اين پيشرفت كمك کند. اغلب به نظر مي رسد كه ترس از شكست تك بعدي است، اما مدل هاي چندبعدي متعددي براي ترس از شکست پيشنهاد شده اند. از يك نظر اين مدل هاي چندبعدي مفيدند، زيرا مشخص مي كنند كه چه افرادي ترس از شكست را تجربه مي كنند. از نظر شناختي انگيزشي ارتباطي ، ترس از شكست با ارزيابي فرد از عوامل تهديدكنندة توانايي او براي رسيدن به اهداف مهم خود، زماني كه شكست در عملكرد را تجربه مي می کند ارتباط دارد. 

پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکرد  PFAIتوسط کانروی(2001) جهت تعیین ترس از شکست در افراد ساخته شد. این مقیاس دارای   5زیر مقیاس ترس از تجربه شرم و خجالت((FSE ؛ ترس از کاهش عزت نفس خود( (FDOSE ؛ ترس از داشتن آینده نامعلوم((FHUF ؛ ترس از دست دادن تاثیر اجتماعی
(FLSI)  و ترس از ناراحت شدن افراد مهم((FUIO و  41 ماده می باشد.

همراه  2 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

a href=”https://brandnab.ir/shop/”> هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.