تربیت فرزندان

پرسشنامه آگاهی هیجانی (EAQ-30) ریفی و همکاران – ۲۰۰۷

پرسشنامه آگاهی هیجانی (EAQ-30) ریفی  و همکاران ۲۰۰۷

بار – آن؛ خودآگاهی را توانایی بازشناخت احساسات فرد تعریف می کند و معتقد است، اینکه بدانیم یک فرد چه احساسی دارد و اصلاً چرا از این احساس برخوردار است و اینکه چه عواملی باعث بروز این نوع احساس شده اند. افرادی که خودآگاهی هیجانی آنها تا حدودی پایین است فاقد توانایی بیان احساسات خود از طریق گفتار و کلام می باشند.

استین (Stein)و بوک (Book)، این شایستگی را پایه ای که اکثر عناصر هوش هیجانی، برروی آن بنا می شوند؛ توصیف می کنند. گلمن، بویاتزیس، و مک کی، معتقدند که ” خودآگاهی، به معنای برخورداری از درکی عمیق نسبت به هیجانات فرد، و همچنین محدودیت ها و نقاط قوت و ارزش ها و انگیزش های او می باشد. این سه بر این باور بودند که رهبران خودآگاه نیز ارزش ها، اهداف، و آرزوهای خود را قویاً درک می نمایند.

پرسشنامه آگاهی هیجانی توسط ریفی  و همکاران (۲۰۰۷) بر اساس مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو  (باگبی و همکاران ، ۱۹۹۴) جهت سنجش چگونگی احساس یا ادراک کودکان و نوجوانان در مورد احساساتشان توسعه داده شده است. نمره گذاری این پرسشنامه به صورت یک طیف لیکرت سه گزینه ای درست، تا حدودی درست و نادرست و از ۱ تا ۳ نمره است. این پرسشنامه شامل ۶ خرده مقیاس توانایی تمایز قائل شدن میان هیجانات با ۷ سوال، توانایی به اشتراک گذاشتن احساسات با ۳ سوال، توانایی پنهان نکردن هیجانات با ۵ سوال، خودآگاهی جسمی (بدنی) با ۵ سوال، توجه کردن به هیجانات دیگران با ۵ سوال و توانایی تحلیل هیجانات با ۵ سوال می باشد.

به همراه یک مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.