مقیاس فرم کوتاه (پرسشنامه) کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

 مقیاس فرم کوتاه (پرسشنامه) کیفیت زندگی:

Quality of Life- life عنوان فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی(QOL) ، این پرسشنامه جهت سنجش کیفیت زندگی فرد در دو هفته اخیر  مورد استفاده قرار می گیرد ، سازنده آن  سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL- BREF)  با همکاری ۱۵ مرکز بین المللی سال ۱۹۸۹  است، تعداد آن سوالات۲۴ سوال در قالب ۴ حیطه، که دو سوال اول به هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار می دهند، بنابراین پرسشنامه در مجموع ۲۶ سوال دارد که دارای حیطه های زیر است:

(۱) پرسشنامه کیفیت زندگی دارای ۴زیر مقیاس درحیطه های زیر است:

الف- حیطه سلامت جسمانی(فیزیکی)  –    Physical Health Domain

ب- حیطه روانشناختی  –   Psychological Domain

ج- حیطه روابط اجتماعی   –   Social relationship Domain

د- حیطه محیط زندگی    Environmental Domain

(۲) نحوه اجرا خوداجرا(self report)  است.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *