به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس خود پنداره کودکان : (cscs)

0

مقیاس خود پنداره کودکان : (cscs)

Children’s Self-Concept Scale

خود پنداره به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی انسان، کیفیتی منحصر به نوع آدمی است . در تمدن های باستان دراین باره نظرات و مطالب گسترده ای مطرح شده است. خود پنداره آموختنی است و این موضوع هم برای فرد و هم برای کسانی که مسئول پرورش او در کودکی هستند دارای اهمیت فراوانی می باشد. هیچ فردی با خود پنداره به دنیا نمی آید بلکه خود پنداره به تدریج ظهور و بروز می یابد و درعین حال دارای فرایندی پویا و ساختارمند می باشد .این فرایند از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد که از مهمترین این عوامل می توان به رابطه با دیگران اشاره کرد(مصطفی باش و شاکردولق،1398).

این مقیاس جهت سنجش میزان خود پنداره کودکان و نوجوانان طرح ریزی شده است و در جهت نگرش احساس فرد نسبت به خودش خلاصه می شود. این مقیاس جهت کمک به تفسیرهای کلینیکی، شش دسته مقیاس را شامل می شود که عبارتند از رفتار؛ وضعیت مدرسه و وضعیت شناختی و ذهنی؛ ظاهر و ویژگیهای فیزیکی؛ اضطراب؛ محبوبیت؛ شادی و رضایت مندی. تمام خوشه ها در جهت خود پنداره مثبت، نمره گذاری میشوند؛ به طوریکه نمره بالا در مقیاس کل و هرکدام از خوشه ها نشان دهنده سطح بالای خود پنداره است . این پرسشنامه شامل  80 سؤال است. سؤالات این مقیاس هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی و در بعد خود سنجی نمره گذاری شده است. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده خود سنجی مثبت و نمره پایین نشان دهنده خود سنجی منفی است. هر عبارت پرسشنامه به صورت دو بخشی بلی یا خیر طرح ریزی شده است.

همراه  2 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.