مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف فرم ۱۸ سوالی ( RSPWB-18)

مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف فرم ۱۸ سوالی ( RSPWB-18)

بهزیستی روان شناختی یک مفهوم چند بعدی است. شامل : ۱- پذیرش خود[۱]: یعنی نگرش مثبت نسبت به خود و پذیرش جنبه های مختلف خود مانند ویژگی های خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته ۲- روابط مثبت با دیگران[۲]: احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی ها  ۳- خودمختاری [۳] : احساس استقلال و اثر گذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها ۴- تسلط بر محیط[۴]: حس تسلط بر محیط ، کنترل فعالیت های بیرونی و بهره گیری موثر از فرصت های پیرامون ۵- زندگی هدفمند[۵]: داشتن هدف در زندگی و باور به اینکه زندگی حال و گذشته ی او معنا دار است. ۶- رشد فردی[۶]: احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه های نو به عنوان یک موجود دارای استعداد های بالقوه است.

ریف[۷] برای اندازه گیری این سازه ها، مقیاس های بهزیستی روان شناختی همچون پرسشنامه ۲۰ عبارتی، ۱۴ عبارتی، ۹ عبارتی و ۳ عبارتی را طراحی کرد. پس از بررسی های اولیه نسخه ی اصلی مقیاس های بهزیستی روان شناختی که دارای ۸۴ عبارت است، تهیه شد (۱۹۸۹). سپس نسخه های ۵۴ عبارتی و فرم کوتاه ۱۸ عبارتی طراحی شد. نسخه کوتاه این پرسش نامه ۶ مولفه اصلی الگوی بهزیستی روان شناختی را مورد ارزیابی قرار می دهد و بنابراین دارای ۶ مقیاس است و برای هر زیر مقیاس ۳ عبارت در نظر گرفته شده است.

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید.

[۱] – Self Acceptance

[۲] – Positive Relation With others

[۳] – Autonomy

[۴] – Environmental Mastery

[۵] – purpose in life

[۶] – Personal Growth

[۷] – Ryff

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *