به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

عجین شدن با شغل ( شاوفلی  و بکر ، 2003) Schaufeli & Bakker

0

عجین شدن با شغل یک ویژگی مطلوب است. درواقع، افرادي که بیشتر با شغل خود عجین میشوند، از شغل خود رضایت بیشتري داشته، روحیه مثبت در کار نشان داده و نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد بالایی ابراز میکنند. به عبارت دیگر، عجین شدن باکار، نتایج مثبتی به همراه دارد و سبب میشود که کارکنان در سازمان، رفتارهاي فراتر از شرح وظایف رسمی خود دلبستگی عاطفی پیداکرده و بر اساس آن افراد در سازمان مشارکت میکند و در آن درگیر می شوند و از عضویت در سازمان لذت می برند بسیاري از مطالعات، عجین شدن با شغل را به عنوان یک پیشینه براي استخراج نتایج سازمانی مثبت مانند عملکرد بالا، وفاداري بالا مشتري، گردش مالی ، و غیبت کم، بررسی کرده است  ( الحسینی المدرسی و  فیروزکوهی برنج آبادي ، 1396).

این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال می باشد. این پرسشنامه شامل ابعاد: انرژی گرفتن )۶ سوال(، وقف شدن (۵ سوال(،  جذب شدن )۶ سوال) می باشد.

همراه  4 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.