شخصیت وسواس فکری-عملی گیب و همکارانش (۱۹۸۳)

شخصیت وسواس فکری-عملی گیب و همکارانش (۱۹۸۳)

این پرسشنامه توسط گیب و همکارانش (۱۹۸۳)طراحی شده است و دارای ۲۲ سوال به صورت صحیح غلط می باشد.

گیب و همکارانش (۱۹۸۳)  گزارش کرده اند که همسانی درونی هر عبارت پرسشنامه با کل پرسشنامه معنی دار  بوده است

50,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.