مطالب مدیریت

مطالب عمومی مدیریت (رشته های مختلف)(همه فایل ها در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش اند).

 

توجه : برای پیداکردن مقالات  می توانید  کلید ctrl +F را فشار داده و سپس  نام یا قسمتی از نام آن را در کادر بنویسید.

 

کد

عنوان مبانی نظری و پژوهشی

تعداد صفحه

منابع داخل متن

منابع پایان متن

شماره صفحه منابع داخل متن

هزینه به تومان

خرید

M1

آشنایی با بسته نرم افزاری سیستم اطلاعات مدیریت ERP

 

72

ندارد

دارد

ندارد

5000

50,000 ریال – خرید

M2

برنامه ریزی منابع سازمان با ERP

 

23

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M3

مديريت و ارتباطات سازماني

 

23

ندارد

دارد

ندارد

2000

2,000 ریال – خرید

M4

چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات

 

12

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M5

سیستم پشتیبانی مدیریت ارشد ESS

 

11

ندارد

دارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M6

تجارت بین الملل

 

68

ندارد

ندارد

ندارد

4000

40,000 ریال – خرید

 

M7

احتیاجات روحی کارگر

 

18

دارد

دارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M8

ارزش مديريت استراتژيک

 

41

ندارد

ندارد

ندارد

3000

30,000 ریال – خرید

M9

مدیریت استراتژی

 

120

ندارد

دارد

ندارد

6000

60,000 ریال – خرید

M10

استراتژي سه جانبه ؛يك روش جديد براي تدوين استراتژي

 

18

ندارد

دارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M11

استراتژی بازاریابی

 

20

ندارد

ندارد

ندارد

1000

50,000 ریال – خرید

 

M12

نظريه استراتژیک وتجزيه محيطي

 

20

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M13

ارزشيابي عملكرد افراد

 

16

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M14

ارزيابي فعاليت و كارايي واحدهاي تحقيق و توسعه  در صنايع ايران(R&D)

 

16

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M15

ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی

 

20

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M16

آفات مديريت از ديدگاه مديريت علوي

 

10

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M17

تاريخچه كنترل كيفيت در آلمان

 

19

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M18

کنترل کیفیت

 

78

ندارد

ندارد

ندارد

4000

40,000 ریال – خرید

M19

مدیریت و مدیریت کیفیت

 

59

ندارد

ندارد

ندارد

4000

40,000 ریال – خرید

M20

استرس کارکنان

 

15

ندارد

ندارد

ندارد

1000

15,000 ریال – خرید

M21

آسيب شناسي اخلاقی در سازمان

 

5

ندارد

دارد

ندارد

500

5,000 ریال – خرید

M22

آسيب شناسي رفتار سازماني

 

15

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M23

اشتباهات مديران منابع انساني

 

15

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M24

هزينه يابي كيفيت در پروژه ها

 

17

ندارد

دارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M25

آشنايي مقدماتي با استانداردهاي مديريت پروژه و استاندارد PMBOK2000

 

17

ندارد

دارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M26

مدیریت پروژه

 

49

ندارد

دارد

ندارد

4000

40,000 ریال – خرید

M27

اصول سرپرستی (فـروش )

 

39

ندارد

ندارد

ندارد

3000

30,000 ریال – خرید

M28

اصول کنترل کيفيت جامع (دمينگ)

 

17

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M29

اصول مدیریت

 

56

ندارد

دارد

ندارد

4000

40,000 ریال – خرید

M30

اقدامات ناب و چالشهاي جهاني ( شرکت اکساید)

 

16

ندارد

دارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M31

آموزه‏هايي از بهترين شركت‏هاي ناشناخته جهاني

 

16

دارد

دارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M32

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

 

35

دارد

دارد

ندارد

3000

30,000 ریال – خرید

M33

بررسي نقش مديريت كيفيت فراگير در آموزش سازمانهاي دانش آفرين

 

28

ندارد

ندارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M34

برنامه ريزي توسعه فرد

 

16

دارد

دارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M35

پرت در برنامه ريزي و مديريت

 

25

ندارد

ندارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M36

تئوري هاي مديريت

 

41

ندارد

دارد

ندارد

3500

35,000 ریال – خرید

M37

تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني

 

16

دارد

دارد

دارد

2000

20,000 ریال – خرید

M38

تأثيرات محيطي بر رفتار مشتري

 

96

ندارد

ندارد

ندارد

5000

50,000 ریال – خرید

M39

تاريخچه پيدايش مديريت

 

20

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M40

تالكوت پارسونز

 

36

ندارد

ندارد

ندارد

3000

30,000 ریال – خرید

M41

تجارت بین المللی

 

47

ندارد

ندارد

ندارد

3500

35,000 ریال – خرید

M42

تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

100

ندارد

ندارد

ندارد

5000

50,000 ریال – خرید

M43

تحلیل سیستمی – پیچیدگی

 

20

ندارد

دارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M44

تعارض و ناکامی

 

15

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M45

جهان آینده و مشخصات سازمان های پیشگام

 

29

ندارد

دارد

ندارد

3000

30,000 ریال – خرید

M46

جهاني شدن مديريت و تجارت الكتروني

 

17

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M47

جهاني شدن و چالشهاي فراروي مديران

 

17

ندارد

دارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M48

جهانی شدن دنیای اطلاعات

 

16

دارد

دارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M49

چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي

 

10

ندارد

دارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M50

چند توصيه براي آموزش مدیریت

 

22

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M51

خلاقیت در مدیر

 

17

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M52

ده اصل تغییر مدیریت

 

10

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M53

رازهای تعالی سازمانی

 

24

ندارد

ندارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M54

رهبري: تئوري و عمل

 

29

ندارد

ندارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M55

روانشناسی انگیزش

 

30

ندارد

ندارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M56

روش مسير بحراني CMP) )

 

43

ندارد

دارد

ندارد

3000

30,000 ریال – خرید

M57

ساختن تيم هاي مديريت باعملكرد بالا

 

12

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M58

سازمان و نظریه های سازمانی

 

55

ندارد

ندارد

ندارد

3500

35,000 ریال – خرید

M59

سرمایه گذاری خارجی

 

23

ندارد

ندارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M60

سرمايه گذاري مشترك

 

14

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M61

سلامت سازماني

 

23

ندارد

دارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M62

سیستم اطلاعات مدیریت

 

50

ندارد

ندارد

ندارد

3500

35,000 ریال – خرید

M63

صد نکته در مديريت تغيير

 

12

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M64

فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن

 

25

دارد

دارد

ندارد

2000

20,000 ریال – خرید

M65

فنون تجزيه و تحليل سيستمها

 

27

ندارد

دارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M66

مباني مديريت مالي

 

39

ندارد

ندارد

ندارد

2000

20,000 ریال – خرید

M67

مدل قيمت گذاری آربيتراژ

 

16

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M68

مديريت اجراء دور کاری

 

16

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M69

مديريت انگيزه

 

31

ندارد

دارد

ندارد

2000

20,000 ریال – خرید

M70

مديريت بازرگاني

 

14

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M71

مديريت تجارت الکترونيک

 

11

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M72

مديريت تقاضا

 

12

ندارد

دارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M73

مديريت توزيع فيزيكي

 

11

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M74

مدیریت دانش

 

13

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M75

مديريت ژاپني(تئوري z)

 

30

ندارد

ندارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M76

مدیریت علمی

 

13

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M77

مديريت منابع انساني در سازمانهاي تحقيق و توسعه

 

23

دارد

دارد

ندارد

2000

20,000 ریال – خرید

M78

مديريت نوين و توسعه پايدار

 

39

ندارد

دارد

ندارد

3000

30,000 ریال – خرید

M79

مدیریت ارتباط با مشتری

 

12

ندارد

دارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M80

مدیریت امور اداری

 

22

ندارد

ندارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M81

مدیریت  بحران

 

35

ندارد

دارد

ندارد

3000

30,000 ریال – خرید

M82

مدیریت برنامه ريزي توسعه فردي

 

15

دارد

دارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M83

مدیریت پیمان و جایگاه آن در نظام مبتنی بر عملکرد

 

13

ندارد

ندارد

ندارد

1000

30,000 ریال – خرید

M84

مدیریت تغییر

 

27

ندارد

دارد

ندارد

2500

25,000 ریال – خرید

M85

مدیریت تولید در صنایع كوچك

 

12

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M86

مدیریت تولید در هزاره سوم

 

10

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M87

مدیریت زمان

 

57

ندارد

ندارد

ندارد

4000

40,000 ریال – خرید

M88

           

 

M89

مدیریت کارآفرینی

 

26

ندارد

دارد

ندارد

2500

25,000 ریال – خرید

M90

مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی

 

15

دارد

دارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M91

مدیریت مشارکتی

 

24

ندارد

ندارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M92

مدیریت منابع انسانی

 

21

ندارد

ندارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M93

مدیریت نوین در عرصه جهانی

 

38

دارد

دارد

ندارد

4000

40,000 ریال – خرید

M94

مروري بر مسائل تئوريك در حوزه مديريت تشويق و قدرداني

 

27

ندارد

دارد

ندارد

2500

25,000 ریال – خرید

M95

معرفی روشهای نوین مدیریت( پرواز بوفالوها)

 

20

ندارد

ندارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M96

نظامهاي کنترل مديريت در سازمانهاي امروز

 

16

دارد

دارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M97

نظريه اسلام در مديريت‏ منابع انسانى

 

16

دارد

دارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M98

نظريه‌ سازمان‌هاي‌ يادگيرنده‌

 

55

دارد

دارد

ندارد

5000

50,000 ریال – خرید

M99

نظریه آشوب

 

20

ندارد

دارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

M100

نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید

 

19

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M101

نقش نقطه تجاري در رفع مشكلات صادرات  

16

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

M102

هزينه يابي كیفیت

18

ندارد

دارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید