به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

دانلود رایگان پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺳﺎزي ﺷهرها

0

 دانلود رایگان پرسشنامه    ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺳﺎزي ﺷهرها

 کلیک جهت دانلود رایگان آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ادواردز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.