خودمان و دیگران را ببخشیم

“خودمان و دیگران را ببخشیم”

چارلز هندی میگوید: از یک امریکایی پرسیدم که راز موفقیت های ممتاز شرکت شما چیست. او پاسخ داد: “بخشش” و توضیح داد که ما به کارکنان شغل های مهم و مسئولیت های حساس واگذار میکنیم. آنها در انجام وظیفه خود به ناچار اشتباه میکنند، لکن از اشتباهاتشان یاد میگیرند. ما نیز آنها را بابت این اشتباهات میبخشیم و آنها دیگر اشتباه نمیکنند.

🎯اگر اجازه تجربه کردن و آزمودن ایده ها و راه های جدید را به خودمان و دیگران ندهیم و اشتباهات و شکست های خود و دیگران را تحمل نکنیم، یاد نمیگیریم و تغییر نمیکنیم.

📌بخشیدن خودمان گاهی دشوارتر از بخشیدن دیگران است. باید توجه داشته باشیم که اشتباه و شکست، جزئی از بازی زندگی است و چیزی از ارزشهای ما کم نمیکند! اشتباه فقط زمانی بد است که تکرار شود و فقط وقتی تکرار میشود که از اشتباه قبلی یاد نگرفته باشیم.

❓ما و سازمان ما هزینه اشتباه را پرداخته ایم پس، چرا آن را مستند و منتشر نکنیم و از آن بعنوان یک تجربه، درس آموزی نداشته باشیم؟

به نقل از  دکتر ابوالعلایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *