به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

توصیف و استنباط در آمار

0

توصیفی و آمار استنباطی

آمار با توجه به چگونگی سازماندهی داده ها به اشکال قابل اندازه گیری، یکی از مهمترین بخش های تحقیق امروز است.
با این حال ، برخی از دانشجویان بین آمار توصیفی و استنباطی دچار سردرگمی می شوند و انتخاب بهترین گزینه برای استفاده در تحقیق خود را برای آنها دشوار می کند.
اگر از نزدیک دقت کنید ، تفاوت بین آمار توصیفی و استنباطی در نام های داده شده آنها کاملاً مشهود است.
“توصیفی” داده ها را توصیف می کند ، در حالی که “استنباطی” استنباط می کند یا به محقق اجازه می دهد تا بر اساس اطلاعات جمع آوری شده به نتیجه گیری برسد.
بطور خلاصه:
اگر بر اساس شاخص های آماری محاسبه شده بر مبنای سرشماری (پارامتر ها) به تحلیل نتاج در باره ی جامعه آماری بپردازیم، در حال توصیف آماری هستیم.
همچنین اگر بر اساس شاخص های آماری محاسبه شده بر مبنای نمونه گیری (آماره ها) به تحلیل نتاج در باره ی نمونه ی  آماری بپردازیم، بازم در حال توصیف آماری هستیم. 
اما اگر بر اساس شاخص های آماری محاسبه شده بر مبنای نمونه گیری  به تحلیل نتاج در باره ی جامعه آماری بپردازیم، در حال استنباط آماری هستیم. 
به عبارت دقیق تر برآورد پارامترها را با استفاده از آماره ها استنباط آماری نامیده می شود. 
در فیلم زیر این مفاهیم به دقت بررسی شده اند. پیشنهاد می شود حتماً این آموزش را از روا20 نگاه کنید. 
 
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.