به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

تغییر کن!

0

اگرتغییرنکنیم_نابودمی شویم

باید تغییراتی را در نوع نگاهمان به وجود آوریم.

کلیدهای این تغییر عبارتند از:

۱- کلید اول: خواستن

۲- کلید دوم: خالی کردن ذهن از تعصب ها

۳- کلید سوم: داشتن باور مثبت نسبت به خود

۴- کلید چهارم: دست به عمل زدن

به یاد داشته باشیم که عظمت زندگی به علم نیست به عمل است.

افکارت رازیباکن

✔️زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.