انجام تحلیل داده های کمی آماری با نرم افزار SPSS

انجام تحلیل داده های کمی آماری با نرم افزار SPSS

نرم افزار SPSS اس پی اس اس یکی از نرم افزارهای آماری برای تحلیل های پارامتریک و ناپارامتریک برای پایان نامه های رشته های علوم انسانی به شمار می رود.

نرم افزار SPSS از جمله نرم افزارهایی است که برای تحلیل داده ها در رشته های مختلف علمی به کار می رود.

ما در سایت روا 20 rava20.ir خدمات زیر را با استفاده از نرم افزار SPSS ارائه می نمایییم:

1. مشاوره رایگان به متقاضیان در زمینه استفاده از نرم افزار و رفع اشکالات
2. پیشنهادات لازم جهت اجرای نرم فزار متناسب با اهداف و فرضیات پژوهش در پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
3. انجام تحلیل های مربوط به پالایش داده، رگرسیون، همبستگی، تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس، و تحلیل های ناپارمتریک
4. انجام تحلیل های پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در رشته های مختلف
5. انجام تحلیل های مربوط به مقالات ISI، مقالات ISC با استفاده از نرم افزار SPSS
6. ارائه گزارشات بصورت دقیق و مناسب در قالب فایل Word به متقاضی
7. ارایه خروجی های نرم افزار SPSS به متقاضی
8. انجام کلیه اصلاحات لازم توسط اساتید برتر دانشگاه ها تا زمان تایید توسط اساتید متقاضی
9. برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار SPSS در کانال آپارات آموزه 20
برخی از تحلیل هایی که توسط ما با نرم افزار SPSS انجام می شود:
تحلیل آماری توصیفی توسط نرم افزار SPSS مانند فراوانی، گراف ها، شکل ها، میانگین، میانه، و…
تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS برای آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تی مستقل، آزمون تی وابسته، تحلیل واریانس (ANOVA)، ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون، رگرسیون لوجستیک(logistic regression)
تجزیه و تحلیل آماری نرم افزار SPSS برای خوشه بندی (Clustering)، تحلیل تابع تشخیصی (discriminant analysis)، تحلیل عاملی، تحلیل اکتشافی (Exploratory factor analysis)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *