مقاله نویسی

افیلیشن و نحوه نگارش آن

افیلیشن و نحوه نگارش آن

افیلیشن به زبان ساده یعنی وابستگی سازمانی؛ یعنی شما از سمت کدام مرکز علمی و دانشگاهی مقاله خود را به مجله ارسال کرده اید.

افیلیشن چیست؟

افیلیشن در علم به معنای وابستگی نویسنده به دانشگاه یا سازمان خاصی می باشد. در واقع این نشان می دهد که مقاله از طرف کدام سازمان یا دانشگاهی به مجله ارسال شده است.

نحوه نگارش صحیح افیلیشن دانشگاهی بسیار مهم است. نویسنده مقاله باید افیلیشن را به درستی بنویسد. زیرا این کار علاوه بر اینکه میزان تسلط نویسنده روی مقاله را نشان می دهد، خوانندگان مقاله را نیز با وابستگی های نویسنده آشنا می سازد. از طرفی افیلیشن نویسندگان به لقب یا عنوان سازمانی و دانشگاهی همچون دکتر، فوق لیسانس یا مدیر گروه ربطی ندارد.

معمولاً دانشگاه ها و مؤسسات عالی برای نوشتن افیلیشن، قالب مخصوصی را طراحی و مشخص می کنند و در اختیار دانشجویان و اساتید آن دانشگاه قرار می دهند. دانشجویان و اساتید دانشگاه ها نیز موظف اند تا افیلیشن مقاله خود را بر اساس قالب تعیین شده دانشگاه خود تنظیم کنند. لذا در غیر اینصورت نمره ای به آن ها تعلق نمی گیرد.

نحوه نگارش افیلیشن

برای نوشتن افیلیشن بهتر است هر شرکت یا موسسه ای را که عضو آن هستیم و ارتباط خوبی با آن داریم را انتخاب کنیم. به عنوان مثال برای چاپ مقاله و نوشتن افیلیشن مقاله بایستی حتماً نام دانشگاه محل تحصیل خود را ذکر کنیم. نوشتن افیلیشن مقاله برای گرفتن پذیرش از تمامی مجلات امری اجباری است. معمولاً هر دانشگاه قالب مشخصی برای نگارش افیلیشن دارد که در زمان نگارش بایستی آن را مد نظر داشته باشیم. زیرا در صورتی که افیلیشن را خارج از قالب یاد شده تهیه کنیم، امتیازی به آن تعلق نخواهد گرفت. همچنین به دلیل اینکه در نوشتن افیلیشن مقاله، بیشترین امتیاز نصیب نویسنده ای می شود که نامش در ابتدای لیست ذکر شده است، بایستی نام شخصی که تلاش بیشتری در تحقیقات و گردآوری اطلاعات داشته است، قبل از نام بقیه ذکر شود.

افیلیشن باید شامل موارد زیر باشد:

 • دارای یک اساس قانونی برای عملکرد باشد.
 • دارای تمایل و قدرت کافی برای حمایت کامل باشد.

افیلیشن می تواند مربوط به یک موسسه، سازمان یا نهادی باشد که اساس قانونی برای عملکرد را داراست. (فارغ از سایز و نوع فعالیت آن)

مثال هایی از این موسسات یا سازمان ها را می توان به ترتیب زیر نام برد:

 • موسسات آموزشی مانند دانشگاه ها
 • موسسه های غیرانتفاعی
 • کسب و کارهای بزرگ و کوچک
 • موزه ها
 • کتابخانه ها

اصول نوشتن مولف یا مولفان پژوهش

 1. ابتدا نام، اولين حرف از نام مياني و سپس نام خانوادگي نوشته شود.
 2. از ذکر القاب نظیر دکتر، مهندس، استاد، پروفسور، مدیرعامل، رئیس و نظایر این خودداری شود.
 3. در مقالاتی که بیش از یک نفر نویسنده دارد، نویسنده مسئول باید با علامت * مشخص گردد، در غیر اینصورت نفر اول به عنوان نویسنده مسئول به حساب خواهد آمد.
 4. وابستگی سازمانی (affiliation) مؤلفان با شماره های جداگانه برای هریک از آن ها مشخص شود.

نحوه تقسیم بندی امتیازات مولف یا مولفان پژوهش

به طور معمول نفر اول هر پژوهش امتیاز کامل از مقاله می برد. البته با اضافه شدن نام هر نویسنده جدید، بخشی از نمره نفر اول کاهش می یابد. همچنین باید توجه شود که امتیاز نفر اول و نویسنده مسئول مقاله یکی نمی باشد. نفر اول معمولاً بالاترین جایگاه را در بین نویسندگان یک مقاله دارد و نویسنده مسئول صرفاً به عنوان مسئول مکاتبات در نظر گرفته می شود.

تصویر

همانطور که از جدول فوق مشاهده میکنید امتیاز نویسنده اول بیشتر از همه نویسندگان میباشد اما بقیه نیز امتیازاتی خواهند داشت. سوالی که اغلب برای نویسندگان مقالات پیش می آید ترتیب نوشتن اسامی میباشد که نمیدانند نام کدام یک باید در اولیت قرار گیرد و نام کدام نویسنده باید ابتدا مطرح شود.

تصویر

ترتیب نوشتن اسامی نویسندگان

تا به امروز اطلاعات دقیقی توسط هیچ نشریه ای در رابطه با ترتیب نوشتن اسامی ارائه نشده است و ترتیب و قانون خاصی برای نوشتن اسامی نویسندگان وجود ندارد فقط باید نقش ها مشخص گردد برای مثال نویسنده اصلی باید با علایم خاصی مشخص شود و از بقیه نویسندگان قابل تشخیص باشد. برخی نویسندگان ترجیح میدهند برای جلوگیری از سوئ تفاهم و جلوگیری از مشاجرات اسامی را به ترتیب حرف الفبا مینویسند. البته این نیز قاعده خاصی ندارد و کاملا توافقی میباشد. به نظر می رسد که این شیوه در حوزه ریاضیات عمومی باشد. همچنین در مورد بعضی از پژوهشگران که به طور مکرر همکاری می کنند، اسامی آنها به نوبت در ابتدا فهرست بندی می شود.البته ترتیب حروف الفبا نیز غالبا روش درستی برای همه مقالات نمیباشد زیر ترتیب حروف الفبا و اسامی در زبانهای مختلف متفاوت میباشد و ممکن است در تغییر زبان و ترجمه ترتیب از بین برود. از طرفی برای نوشتن اسامی نویسندگان نیازی به اشاره به عناوین و القاب نمیباشد. عناوینی نظیر Dr (دکتر) (شما می دانید که B.S چه معنی می دهد، M.S یا Ph.D نیز همین طور) اما بیشتر ژورنال های پزشکی مطمئناً درجات علمی را پس از اسامی اشاره می کنند. اما حتی در ژورنال های پزشکی، درجات علمی در بخش مراجع اشاره نمی شوند. نویسندگان باید به دستورالعمل های ژورنال برای مولفین و نکات جدید در مورد کاربرد ترجیهی توجه کنند.

نمونه نوشتن نشانی ها یا افیلیشن های صحیح در دانشگاه های ایران به زبان انگلیسی در مقالات ISI

طبق آیین نامه نگارش مقالات وزارت علوم:

Department of …, Faculty of …, University of…., …, Iran
Department of Public Management, Faculty of Management, University of Guilan, Rasht, Iran
Department of Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

نحوه نگارش صحیح افلیشن مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی:

Department of …, Faculty of …, … Branch, Islamic Azad University, …, Iran
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

نحوه نگارش افلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور به فارسی:

مرتبه علمی، نام گروه علمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران، ایران

نحوه نگارش افلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور به انگلیسی:

Department of…, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697, Tehran, Iran

نحوه نوشتن افلیشن نویسندگان یا نشانی نویسندگان در مقالات ISI و ISC و علمی پژوهشی و غیره:

همانطور که می دانید نحوه نوشتن آدرس به زبان انگلیسی برعکس زبان فارسی است. به عبارت دیگر ما از استان، شهر، خیابان و کوچه شروع می کنیم اما در زبان انگلیسی نگارش آدرس از کوچه، خیابان، شهر و استان شروع می شود. این امر برای نگارش افلیش به کار گرفته می شود. معمولا کلمه اول افلیشن با گروه علمی فرد شروع می شود. در مرحله بعدی نام دانشکده نویسنده سپس نام دانشگاه و بعد نام استان و کشور نویسنده درج می گردد. این روش برای نویسندگان بعدی نیز صادق است. افلیشن مربوط به هریک از نویسندگان با نماد حرفی و یا عددی شناسایی می شود. زمانی که افلیشن دو نویسنده یکسان باشد از درج مجدد آن پرهیز شده و تنها نماد یکسانی به آن دو نویسنده اختصاص پیدا می کند. البته باید به این نکته توجه کرد که اگر گروه و یا دانشکده ای وجود نداشته باشد می توانید از آن صرف نظر کرده و ادامه افلیشن را بنویسید.
توجه کنید اگر وابستگی دو نویسنده کاملا یکسان است با درج نماد یکسانی که کنار اسامی قرار می دهند نماد افلیشن ها را نیز یکسان در نظر می گیرند.
در زمانهایی که وابستگی فرد دانشگاهی نبوده و یا تمایل دارد از افلیشن شرکت و یا موسسه دیگر استفاده کند می تواند از کوچکترین جزء آن اداره و یا شرکتی که مشغول به کار است، شروع کرده و به نام شرکت یا موسسه و استان و کشور ختم شود.

تصویر

رتبه علمی اساتید به زبان انگلیسی

 • teaching assistant = TA =تدریس یار یا استاد حل تمرین
 • Tutor = مربی(معمولاً مدرک فوق لیسانس دارن)
 • assistant professor = استادیار
 • associate professor = دانشیار
 • professor = استاد
 • philosophiae doctor = PhD = مخفف دکترا

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *