آیا آزمون احتمال دقیق فیشر  از  آزمون کای-دو  مناسب تر است؟

آیا آزمون احتمال دقیق فیشر  از  آزمون کای-دو  مناسب تر است؟

خیر، آزمون احتمال دقیق فیشر و آزمون کای-دو  (Chi-square test) دو آزمون آماری متفاوت هستند و هر کدام موارد استفاده خاص خود را دارند.

در برخی موارد، آزمون احتمال دقیق فیشر مناسب‌تر است و در دیگر موارد، آزمون کای-دو  بهترین گزینه است.

اگر حجم نمونه بزرگ باشد و داده‌ها شرایط طبیعی داشته باشند، استفاده از آزمون کای-دو  مناسب است. آزمون کای-دو  بر اساس تخمین توزیع کای-دو  اقدام به محاسبه آماره آزمون می‌کند که برای مقایسه تفاوت بین دو متغیر دسته‌ای در جدول تابعیت استفاده می‌شود. این آزمون به طور کلی برای حجم نمونه‌های بزرگ و داده‌هایی که شرایط نرمالی دارند، قدرت زیادی دارد.

از طرف دیگر، آزمون احتمال دقیق فیشر در مواردی که حجم نمونه کم است، یا تعداد انتظاری کم در برخی سلول‌ها وجود دارد، معمولاً بهترین گزینه است.

این آزمون احتمال دقیق براساس توزیع هندسی به جای تخمین توزیع کای-دو ، برای محاسبه آماره آزمون استفاده می‌کند. از آنجا که این آزمون با ترکیبات دقیق احتمال‌ها کار می‌کند، در مواردی که شرایط نادرفتار وجود دارد، دقت بهتری ارائه می‌دهد.

بنابراین، انتخاب بین آزمون احتمال دقیق فیشر و آزمون کای-دو  به وابستگی به ویژگی‌های داده‌ها، حجم نمونه، و شرایط آزمون بستگی دارد.

 بررسی دقیق و شناخت صحیح از خصوصیات داده‌ها و شرایط آزمون، به انتخاب درست بین این دو آزمون کمک می‌کند.

جو غنی از منیزیم و فیبر: مبارزه با دیابت و کلسترول بد

نوشته

آیا تحقیق پس‌رویدادی محدودیت‌هایی دارد که باید در نظر گرفته شوند؟

نوشته

نظر سنجی قهرمان لیک برتر

نوشته

آزمون دقیق فیشر (Fisher’s exact test)

نوشته

برترین دانشگاه جهان و ایران

نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *