به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

آموزش چهار عمل اصلی ریاضی به زبان انگلیسی

0

چهار عمل اصلی ریاضی به انگلیسی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم)در اینجا آموزش داده می شود با دانستن این اصطلاحات و عبارات کاربردی ریاضی در انگلیسی می توانید از آن ها در مکالمه روزمره در خصوص ریاضی استفاده نمایید. همچنین فیلم آموزشی لغات، اصطلاحات و جملات پرکاربرد ریاضی و هندسه نیز تقدیم حضورتان می شود.

چهار عمل اصلی ریاضی به زبان انگلیسی

1. عمل جمع (غیررسمی):

two and two is four (2+2=4)

2. عمل جمع (رسمی):

two plus two equals four (2+2=4)

3. عمل تفریق (غیررسمی):

five from eight is three (8-5=3)

4. تفریق (رسمی):

eight minus five equals three (8-5=3)

5. تقسیم:

six divided by three equals two (6÷3=2)

6. ضرب غیر رسمی:

three fours are twelve (3×4=12)

7. ضرب رسمی:

three multiplied by four equals twelve (3×4=12)

لغات ریاضی به انگلیسی

ضرب کردن. افزایش دهنده =multiplied

برابر، هم پایه=equals

منهای…= minus

تقسیم شده=divided

برگرفته از: زبان پروژه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.