آزمون عمل به باورهای دینی (معبد)

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه ۲۵ سوالی

تاریخ نشان می دهد که دین ورزی، قدمتی بسیار طولانی دارد. چنانکه مطالعات باستان شناسان و انسان شناسان نشان داده اند، مذهب جزء لاینفک زندگی بشری در تمام اعصار بوده است.  ویل دورانت  معتقد است: دین به اندازه ای غنی، فراگیر و پیچیده است که هیچ دوره ای در تاریخ بشر، خالی از اعتقاد دینی نبوده است . این که حتی یک انسان بی اعتقاد به دین، در شرایط نامطمئن بحران روحی و درماندگی به طور ناهشیار به خدا و نیروهای ماوراءالطبیعی می اندیشد و از او استمداد می طلبد، پدیده ثابت شده ای است به گفته فرانکل بنیانگذار مکتب معنا درمانی، احساس مذهبی عمیق و واقعی، در اعماق ضمیر ناهشیار هر انسانی وجود دارد (حاج یزاده میمندی و برغمدی ،۱۳۸۹). امروزه متخصصان سلامت روان بیشازپیش به اهمیت معنویت در زندگی افراد تأکید میکنند. در حال حاضر بسیاری از متخصصان بالینی علاقه زیادی به گنجاندن معنویت در درمان بالینی دارند. یکی از دلایل این تغییر نگرش در دهههای اخیر وجود پژوهشهایی است که نشان میدهد که باورهای دینی و فعالیتهای مذهبی ارتباط مثبتی با سلامت جسم و روان دارد (جعفری  ؛  حاجلو و محمدزاده، ۱۳۹۳). آزمون معبد ۲۵ سوالی، (عمل نه اعتقاد و نگرش) به باورهای اسلامی را اندازه می گیرد. مواد آزمون در ۴ حوزه عمل به واجبات، عمل به مستحبات، فعالیت های مذهبی( عضویت در گروه های مذهبی و…) و در نظر گرفتن مذهب در تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی قرار دارد.

به همراه ۱۲ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.