بایگانی برچسب: s

پاورپونت

دانلود پاورپونت رشته  رشته حقوق  

دانلود پاورپونت رشته  رشته حقوق  

  دانلود پاورپونت رشته رشته حقوق  جهت استفاده در کلاس درس، سیمنارها ، ارائه کنفراس و غیره  که قابل ویراش هستند، ارائه شده است.

PHO1 قانون تجارت  96 اسلاید

PHO2 قانون کارجمهوری اسلامی ایران 134 اسلاید

 PHO3 حقوق بازرگاني  284اسلاید دکتر ارسلان ثابت سعیدی

PHO4  حقوق تجارت کتاب حقوق تجارت دانشگاه پیام نور دکتر ارسلان ثابت سعیدی 260 اسلاید

PHO5  کلیات حقوق اساسی منبع درس بایسته های حقوق اساسی تـألیف دکتر ابوالفضل قاضی 269 اسلاید

پاورپونت

دانلود  پاورپونت روش تحقیق، آمار و پایان نامه نویسی

دانلود  پاورپونت روش تحقیق، آمار و پایان نامه نویسی   جهت استفاده در کلاس درس، سیمنارها و ارائه کنفراس و غیره  که قابل ویراش هستند، ارائه شده است.

PR1 روش تحقيق پيشرفته عیسی ابراهیم زاده 287 اسلاید

PR2 آشنايىSpss با 151 اسلاید –

PR3 کارگاه پرسشنامه  62 اسلاید-

PR4 آمار و احتمالات مهندسي دكتر پرويز نصيري 190 اسلاید-

PR5 اصول مقاله نويسی(isi)     73 اسلاید –

PR6 روش تحقيق  422 اسلاید-

PR7 آمایش سرزمین 101 اسلاید

PR8 اصول طراحي پرسشنامه 64 اسلاید-

PR9 نگارش CV و  رزومه 87 اسلاید-

PR10 تحقيق در عمليات1 256 اسلاید-

PR11 تحليل آماری با رويکرد پايان نامه نويسی 101 اسلاید-

PR12 تئوری گراندد 52 اسلاید –

PR13 آشنایی با مفاهیم و روشهای جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی و پایگاه های علمی 101 اسلاید –

PR14راهنماي نگارش طرح كسب و كار ( مراحل راه اندازي کسب و کار   67 اسلاید –

PR15 رفرنس دهی119 اسلاید –

PR16 روش تدوین برنامه کسب و کار Business Plan   64  اسلاید –

 AHP PR17 فرایند تحلیل سلسله مراتبی 82 اسلاید –

PR18روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي356 اسلاید –

PR19 روش تحقیق در تربیت بدنی بر اساس کتب : 1 روشهای تحقیق در علوم انسانی دکتر نادری2 چگونه تحقیق کنیم؟   دکتر فراهانی205 اسلاید –

PR20 روش تحقیق در علوم انسانی  دکتر محمد رضا حافظ نیا   272 اسلاید -[purchase_link id=”9871″ text=”خرید” style=”button” c

پاورپونت

روشهای ارزشیابی آموزشی از کتاب دکتر کیامنش

فایل پاورپونت درس:

روشهای ارزشیابی آموزشی از کتاب دکتر کیامنش ۲۴۱ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

PE6 روشهای ارزشیابی آموزشی از کتاب دکتر کیامنش 241 اسلاید