پرسشنامه استاندارد

q5-14-2- پرسشنامه وفاداری مشتری پرنتایس و همکارانش (2022) 

پرسشنامه وفاداری مشتری پرنتایس و همکارانش (2022)  همراه با نسخه انگلیسی- برای اولین بار در ایران

پرنتایس و همکارانش (2022)  این پرسشنامه را طراحی و اعتبار سنجی کرده اند.

این پرسشنامه دارای 3 گویه و تک بعدی است.

این  مقیاس در خارج از کشور اعتبار سنجی شده است.

این مقیاس برای اولین بار در ایران توسط عزیزی مقدم (1401) ترجمه شده و در سایت روا 20  https://rava20.ir/ ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *