پرسشنامه استاندارد

q155-7- پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکاچی (1995) (اتحادی و دیگران،1397، 38 عبارتی)

q155-7- پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکاچی (1995) (اتحادی و دیگران،1397، 38 عبارتی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *