پرسشنامه استاندارد

q117-6- مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست (FMPS)

مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست (FMPS=Frost Multidimensional Perfectionism Scale) در سال 1990 توسطفراست و همکاران بر پایه مدل چند بعدی کمال­گرایی، ساخته شد. مدل چندبعدی کمال­گرایی که توسط فراست و همکاران در سال 1990 معرفی شده است شامل شش مولفه است. نگرانی درباره اشتباه­ها؛ شک درباره اعمال؛ انتظارات والدینی؛ انتقادگری والدینی؛ استانداردهای شخصی؛ سازماندهی.

مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست نیز شامل 6 زیرمقیاس است و این شش زیرمقیاس با استفاده از 35 سوال سنجیده می­شوند (استوبر، 1998). در این پرسشنامه دو بعد مثبت و چهار بعد منفی وجود دارند.

ابعاد مثبت پرسشنامه: استانداردهای شخصی و سازماندهی

ابعاد منفی پرسشنامه: نگرانی درباره اشتباه­ها، شک درباره اعمال، انتظارات والدینی، انتقادگری والدینی (هاوکینز، وات و سینکلیر، 2006).

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل می باشدهمچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *