پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس و پورفلی (2012)

نظریه سازه مندی مسیر شغلی  ، یکی از نظریه های مشاوره شغلی که به بحث انطباق پذیری مسیر شغلی می پردازد. این نظریه توسط ساویکاس  ( 1997) مطرح گردید و انطباق پذیری را آمادگی مقابله با وظایف غیرقابل پیش بینی، حضور در نقش های کاری مبهم، سازگاری سریع با تغییرات کاری و همچنین شیوه های کنار آمدن با وظایف رشدی و گذاره ای شغلی تعریف می کند. مفهوم انطباق پذیری مسیر شغلی شامل چندین بُعد می باشد که عبارتند از: دغدغه  ، کنترل  ، کنجکاوی  و اعتماد (ساویکاس، 2005 ؛ روسیر، زکا، استوفر، ماجوری و داوالدر ، 2012 ؛ گو و همکاران ، 2014 ؛ گوآن، یانگ، زو، تیان و ایوس  ، 2016 ). این چهار بُعد نشانگر منابع عمومی انطباق پذیری و راهبردهایی می باشد که افراد برای مدیریت وظایف، گذارها و ضربه های روانی در حین ساخت دادن به مسیر شغلی شان استفاده می کنند.

 پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی توسط ساویکاس و پورفلی (2012) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 24 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد را مورد سنجش قرار می دهد.

همراه با 3 مقاله پایه

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.