بایگانی ماهیانه: ژوئن 2018

پرسشنامه اضطراب قلب CAQ1992 Questionnaire The Cardiac Anxiety

پرسشنامه اضطراب قلب CAQ1992

Questionnaire The Cardiac Anxiety

بیماری های عروق کرونـر[۱] علت یک سوم مرگ و میر در جهان است، اگرچه در اوایل قرن ۲۰ آمار مرگ و میر مربوط به کشورهای توسعه یافته بوده است لیکن شیوع آن در کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال افزایش است بطوریکه در سال های اخیر ۷۸% از مرگ و میرهای ناشی از عروق کرونر مربوط به این کشور هاست ( یلقانی و همکاران، ۱۳۹۱ ). شیوه های، مقابله ای بروزعلائم اضطراب و افسردگی از جمله مشکلات اساسی بیمـاران سـکته قلبـی است . معهذا مطالعات کافی دراین مورد وجود ندارد ( باقریان سراوردی و همکارانش، ۱۳۸۹).  پرسشنامه اضطراب قلب اولین بار توسط ایفرت[۲] و همکاران در سال ۱۹۹۲ ساخته شد و داری ۱۸ گویه است..

 

همراه با ۱۰مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

[۱] – Coronary Artery Disease

[۲] – Eifert,

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط ( WTC)

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط ( WTC)

از ویژگی های افراد موفق می توان مهارت و توانایی آنها دربرقراری ارتباط موثر با دیگران دانست. برقراری ارتباط مهارتی است که هر کسی از آن بهره ای دارد. با ارتباط داشتن با دیگران می توانید دیدگاه ها و اندیشه هایتان را به آنها منتقل کنید و از نظرات و افکار دیگران نیز سود ببرید. .  ۷۵% از اوقات زندگی ما صرف ارتباط می شود و در عصر ارتباطات  برنده آن کسی است که بتواند خوب ارتباط برقرار کند . این آزمون توسط مک کروسکی[۱]  طراحی شده و دارای ۱۲ سوال است که به صورت بلی(۱)  و خیر  (۰) نمره گذاری می شود.

همراه با ۲مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

[۱]– Mac Croskey

پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن Body Dysmorphic Metacognitive Questionnaire

پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن

Body Dysmorphic Metacognitive Questionnaire

اختلال بدشکلی بدن[۱] که در گذشته بدشکلی هراسی[۲] نامیده می شد،  عبارت است از اشتغال ذهنی با نوعی نقص در ظاهر که این نقص یا خیالی است یا چنانچه نابهنجاری جسمی جزیی وجود داشته باشد دلواپسی بیمار در مورد آن افراطی و عذاب آور است، اختلال بدشکلی بدن بوسیله صرف زمان برای رفتارهای مانند : نگریستن به آینه، مقایسه خصیصه های ویژه با دیگر افراد، پنهان سازی افراطی )پوشاندن نقص (، دست کاری پوست و جستجو برای اطمینان آفرینی، تشخیص داده می شود . معمولاً اجتناب از موقعیت های اجتماعی و رابطه دوستی نیز در این افراد وجود دارد . میزان شیوع اختلال بدشکلی بدن در جامعه ۷ درصد گزارش شده و بالاترین شیوع در نوجوانان و جوانان بوده است . فراشناخت عبارت است از هر نوع دانش یا فرایند شناختی که در آن ارزیابی یا کنترل شناختی وجود داشته باشد. در زمینه ارتباط فراشناخت و مولفه های فراشناختی با اختلال بدشکلی بدن تحقیقات اندک و مقدماتی انجام شده است . (ربیعی و همکارانش ،۱۳۹۰) . این پرسشنامه دارای ۳۱ گویه است  و توسط ربیعی و همکارانش (۱۳۹۰)  طراحی و اعتبارسنجی شده است.

همراه با ۲مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

[۱]– Body dysmorphic disorder: BDD

[۲] – dysmorphic phobia

پرسشنامه خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس MSSS – Multiple Sclerosis Self-Efficacy Scale

پرسشنامه خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس  MSSS

Multiple Sclerosis Self-Efficacy Scale

اختلال مالتیپل اسکلروزیس [۱] به عنوان بیماری نورولوژیکی مزمن و ناتوان کننده ای که در سنین ۲۰ تا ۴۰ سالگی رخ می دهد، غالباً افرادی را مبتلا می سازد که در مرحله مولد زندگی خود قرار داشته و در مورد نقش ها و مسؤولیت های زندگی خود نگران هستند، تشخیص این وضعیت غیر قابل پیش بینی و علاج ناپذیر، احتمالاً تبعات روان شناختی گسترده ای را برای افراد به دنبال داشته و تغییر در جنبه های مختلف زندگی آنان را موجب می گردد. زندگی با ام اس می تواند همراه با روبرو شدن با مشکلات و استرس هایی از قبیل مواجهه با ناتوانی جسمانی پیش رونده، پذیرفتن آینده ای نامعلوم و زندگی با نشانگانی از قبیل درد و مشکلات شناختی باشد که تغییرپذیرند و غالباً توسط دیگران قابل مشاهده نیستند (تنهای رشوانلو و سلیمانیان ،۱۳۹۳).

این بیماری می تواند دامن های از اختلال در حرکت و فعالیت، خستگی، سردردهای تنشی و میگرنی، اختلال در الگوی خواب، ضعف و ناتوانی جنسی، اختلالات حسی، بینایی، حافظه و گنجینه لغات،اختلال در فعالیت اجتماعی، اختلال در تأمین شغل و هزین ههای زندگی، نگرانی نسبت به آینده فرزندان ( ۱۱ – ۵)  را به دنبال داشته باشد. علاوه بر آن پریشانی هیجانی در بیماران مبتلا به ام اس شایع بوده و حدوداً سه برابر بیشتر از جمعیت عمومی است. عزت نفس پایین، روان رنجور خویی، افسردگی کاهش در بهزیستی روان شناختی و سرزندگی و افزایش احتمال تلاش برای خودکشی از تبعات روان شناختی و هیجانی این بیماری است. این مقیاس توسط ریجبی[۲] و همکاران در سال ۲۰۰۳ در کشور انگلستان تدوین شده است و در ایران توسط تنهای رشوانلو و سلیمانیان (۱۳۹۳)  ترجمه و  هنجاریابی شده است.

همراه با ۶مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

[۱] – Multiple Sclerosis

[۲] – Rigby