بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)

مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی یک ابزار ۱۲ گویه ای است که به منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده از سه منبع خانواده، دوستان و افراد مهم در زندگی توسط زیمت و همکاران (۱۹۸۸) تهیه شده است(فیچر و کورکوران، ۲۰۰۷). این مقیاس میزان حمایت اجتماعی ادراک شده فرد را در هر یک از سه حیطه مذکور در طیف ۷گزینه ای لیکرت کاملا مخالفم تا کاملاً موافقم می سنجد.

                                                     به همراه ۱ مقاله مرتبط رایگان        

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

مقیاس حمایت اجتماعی (MOS-SSS) شربورن و استوارت

مقیاس حمایت اجتماعی (MOS-SSS) شربورن و استوارت

 یکی از عوامل اجتماعی  تعیین کننده  سلامت  که  به اهمیت بعد اجتماعی انسان اشاره  دارد  و  در  سال های اخیر توجه فزاینده ‌ای به آن شده، حمایت اجتماعی می‌ باشد.

دریافت حمایت، از جمله نیازهای اساسی بشر است. حمایت اجتماعی یکی از مفاهیم اساسی در روان‌شناسی اجتماعی است و مطالعات مربوبط به آن به طور آشکار از سال‌های حدود ۱۹۷۰ میلادی آغاز شده است. حمایت اجتماعی ریشه در نظریه دلبستگی بالبی و راتر دارد که بر وجود ارتباط میان کودک و اطرافیان وی در طی تحول تاکید می‌کند. حمایت اجتماعی فرآیند پیچیده‌ای است که در آن بر اساس تعامل و فعالیت‌های متقابل بین فرد و شبکه حمایتی شکل می‌گیرد. حمایت اجتماعی به عنوان حمایتی تعریف می‌شود که فرد از خانواده، دوستان، سازمان‌ها و سایر افرا دریافت می‌کند. تعاملات فرد با خانواده و حمایتی که او از محیط و سایرین دریافت می‌کند، اثرات مثبتی بر وی دارد و سبب می‌شود پویایی‌ها یروانشناختی او افزایش یافته و به وی در جنبه‌های عاطفی، شناختی و جسمانی کمک کند. حمایت اجتماعی اثرات نامطلوب فشار روانی را تعدیل و تضعیف می‌کند و سلامت روانی را پیش‌بینی می‌کند.برای سنجش حمایت اجتماعی از مقیاس حمایت اجتماعی( MOS)  که در سال ۱۹۹۱ توسط شربورن و استوارت ساخته شد ، استفاده می شود .

                                                     به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان       

 

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیث هلر

پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیث هلر

حمایت اجتماعی عبارت است از  درک در مورد دست رس بودن افرادی که احساس می کنیم به ما اهمیت می دهند؛ اطمینان از این که افرادی وجود دارند که بتوان در هنگام نیاز روی کمک آن ها حساب کرد باعث می شود که احساس خوبی داشته باشیم ( ثویتس[۱]، ۱۹۸۵) . به  نظر کوهن (۲۰۰۴) حمایت اجتماعی یک شبکه اجتماعی  است که برای افراد منابع روان شناختی و محسوسی را فراهم می کند تا بتوانند با شرایط استرس زای زندگی ومشکلات روزانه کنار بیایند.

مقیاس های «حمایت اجتماعی- دوستان» و « حمایت اجتماعی- خانواده» دو پرسشنامۀ ۲۰ سوالی برای سنجش میزان ارضاء انسان از حمایت دوستان و خانواده است. تفاوت حمایت اجتماعی دوستان و خانواده در این است که شبکۀ دوستان انسان از شبکۀ خانوادگی کوتاه مدت تر است و حفظ شبکۀ دوستان در مقایسه با خانواده ، مستلزم کارآیی اجتماعی بیشتری است. این تفاوت تا حدی به این علت است که آدمها شبکۀ خانواده را حق طبیعی خود می دانند، حقی که با تولد به آنها تعلق می گیرد. پرسشهای این ابزار سنجش از یک خزانۀ ۸۴ سوالی با توجه به میزان همبستگی هر سوال با کل سوالات انتخاب شده است. تحلیل عاملی نشان می دهد که هر یک از این ابزار ها حیطۀ مخصوص به خود را می سنجد.

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Thoits

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (SS-A)

حمایت اجتماعی عبارت است از  درک در مورد دست رس بودن افرادی که احساس می کنیم به ما اهمیت می دهند؛ اطمینان از این که افرادی وجود دارند که بتوان در هنگام نیاز روی کمک آن ها حساب کرد باعث می شود که احساس خوبی داشته باشیم ( ثویتس[۱]، ۱۹۸۵) . به  نظر کوهن (۲۰۰۴) حمایت اجتماعی یک شبکه اجتماعی  است که برای افراد منابع روان شناختی و محسوسی را فراهم می کند تا بتوانند با شرایط استرس زای زندگی ومشکلات روزانه کنار بیایند . به طور معمول حمایت اجتماعی سه نوع دارد : وسیله ای ، اطلاعاتی  واحساسی.

پرسشنامه حمایت اجتماعی این پرسشنامه توسط واکس، فیلیپس، هالی، تامپسون، ویلیامز و استوارت، در سال ۱۹۸۶ بر مبنای تعریف کوب از حمایت اجتماعی ساخته شد. بنا به تعریف کوب، حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت، مساعدت و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد اشاره دارد. این پرسشنامه دارای ۲۳ ماده است.

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Thoits

آزمون سازگاری زناشویی لاک_ والاس (LWMAT)

آزمون سازگاری زناشویی لاک_ والاس [۱](LWMAT)

دخالت و تأثیرگذاری فعال خانو اده به عنوان مبدا ظهور و بروز عواطف انسانی، کانون صمیمانه ترین

روابط میان افراد ، در ارتباطات و تعام لات بین فردی امری به خوبی شناخته شده و مورد تأیید استدخالت و تأثیرگذاری فعال خانو اده به عنوان مبدا ظهور و بروز عواطف انسانی، کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد ، در ارتباطات و تعام لات بین فردی امری به خوبی شناخته شده و مورد تأیید است  ( مومن زاده و همکاران، ۱۳۸۴). ازدواج نهادی اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل می دهد و در آن زن ومرد از طریق یک نیروی رمزی ناشی از غرایز و آیین و شعائر و عشق به هم جذّب می شوند و آزادانه و به طور کامل تسلیم یکدیگر شده تا واحد پویای خانواده را ایجاد کنند (برنو ۲۰۰۹ ). خانواده محیطی مقدس، با صفا و به تعبیر قرآن، محل سکون و آرامش واقعی است.

خانواده از خود ازدواج ایجاد می شود؛ این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی از ارکان عمده نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود و در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی حفظ سنّت و رسوم و ارزش های والا و مورد احترام و شالوده مستحکم مناسبت های پایدار اجتماعی و روابط میان افراد و مهد پرورش فکر و اندیشه و اخلاق و تعالی روح انسان ها به حساب آورد )سیف، ۱۳۶۸).   یکی از عوامل بسیار مهم در رضایتمندی و سازگاری زناشویی، سبک های دلبستگی زوجین در بزرگسالی است (استادی، ۱۳۹۳). این ابزار ۱۵ سوالی یکی از اولین مقیاس های کوتاه برای سنجش سازگاری زناشویی است که توسط هاروی جی – لاک و کارل ام . والاس ( ۱۹۵۹) ساخته شده است.

به همراه ۶ مقاله رایگان مرتبط

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] Locke – Wallace Marital Adjustment Test (LWMAT)