بایگانی ماهیانه: ژوئن 2016

پرسشنامه هراس اجتماعی[۱] (کونور و همکاران) (SPIN) Social Phobia Inventory

 پرسشنامه هراس اجتماعی[۱] (کونور و همکاران)    (SPIN)

Social Phobia Inventory

یکی از حالات رایج اضطرابی ترس از یک یا چند موقعیت اجتماعی است . به این حالت اضطرابی هراس  اجتماعی[۲] گفته  می شود. هراس اجتماعی با شیوع ۱۳درصدی به عنوان سومین اختلال متداول روانپزشکی شناخته شده است این اختلال، ترس پا برجا از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی است که در آن موقعیتها، فرد در معرض مشاهده دقیق احتمالی دیگران قرار می گیرد و می  ترسد که به گونه ای تحقیر آمیز عمل کند (دادستان ، ۱۳۸۲).  افراد مبتلا به هراس اجتماعی به طور معمول از موقعیت های ترس آور پرهیز می کنند و به ندرت خود را مجبور به تحمل موقعیت های اجتماعی یا عملکردی می نمایند، اما اگر با این موقعیت ها روبه رو شوند، دچار اضطراب شدیدی می شوند (رینگولد[۳]، هربرت [۴]  و فرانکلین[۵] ، ۲۰۰۳). بنابراین سنجش و اندازه گیری این متغیر بسیار ضروری است.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است. همچنین  همراه آن  ۱۶ مقاله مربوطه و به صورت رایگان وجود دارد .

30,000 ریال – خرید

logo-samandehi

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 

[۱] Social Phobia Inventory (SPIN)

[۲] – social phobia

[۳] – Rheingold

[۴] – Herbert

[۵] – Franklin

پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

 پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) 

اختلالات اضطرابی عمده ترین بیماری معاصر نامیده می شود، میزان شیوع این اختلالات بالاست ولی کم تر از ۳۰ درصد از مبتلایان به دنبال درمان می روند. یکی از مهم ترین این اختلالات نگرانی می باشد بطوریکه  تأثیر زیادی بر افراد دارد. با توجه به اهمیت سازه نگرانی، اندازه گیری معتبر و دقیق آن، ضروری است. یکی از پر کاربرد ترین ابزار های انداه گیری نگرانی، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)  می­یر، میلر، متزگر و بورکووک (۱۹۹۰) است ، در ایران توسط دهشیری و همکارانش (۱۳۸۸) ترجمه و اعتبار یابی شده است.

این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی ۱۶سوالی است که نگرانی مفرط شدید و غیرقابل­کنترل رادر زمان ها و موقعیت های مختلف در جامعه بالینی و غیر بالینی  اندازه می­گیرد. این پرسشنامه  برای اندازه گیری نگرانی بیمار گون بدون تمر کز بر حیطه های خاص نگرانی طراحی شده است و به طور وسیعی در مطالعات روان شناختی مورد استفاده قرار گرفته است.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است. همچنین  همراه آن  ۲ مقاله مربوطه و به صورت رایگان وجود دارد .

30,000 ریال – خرید

logo-samandehi

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 

پرسشنامه رضامندی همسران افروز (فرم کوتاه) Afrooz Marital Satisfaction Scale (AMSS) (short – form)

پرسشنامه رضامندی همسران افروز (فرم کوتاه)

Afrooz Marital Satisfaction Scale (AMSS) (short – form)

مطالعات انجام شده در فرهنگ های مختلف بیانگر این مطلب است که نارضایتی ها و دافعه های روانی و نفسانی، ریشه ی اصلی همسرگریزی، همسرستیزی و طلاق و جدایی است و بالعکس  جاذبه های متقابل روانی و نفسانی همسران تضمین گر احساس آرامش و تجربه ی خوشبختی بین همسران است (افروز، ۱۳۸۵).

آنچه در ازدواج مهم است، سازگاری همسران و رضایت از ازدواج است. مطالعه ی علمی رضامندی همسران، توجه زیادی را از دهه ی ۱۹۹۰ تاکنون به خود جلب کرده است (برادبری و همکاران، ۲۰۰۰). در حقیقت رضامندی زناشویی به عنوان روابط بین فردی نزدیک که به انسان ها اجازه می دهد پذیرفته شوند، مورد ارزش، احترام و دوست داشته شدن قرار گیرند، و فرصت روابط متقابل داشته باشند شناخته می شود (فلچر، ۲۰۰۲). کیفیت زندگی زناشویی به عنوان توانایی زن و مرد در سازگاری با یکدیگر در طول زمان است. رضامندی زناشویی به عنوان کارکرد موفقیت آمیز در ازدواج است (هارپر وهمکاران، ۲۰۰۰). رضامندی زناشویی شامل داشتن کیفیت های نظیر عشق، تعهد و رضایت جسمی از زندگی است. همچنین رضامندی زناشویی مربوط به تعامل دو جانبه زن و مرد در مسایلی مانند همکاری و همدلی در فرزندپروری، ارتباط برقرار کردن، خود افشاسازی، حمایت از همدیگر و فرزندان، قبول نقش های جنسیتی، مشارکت زوجین و تجهیز یکدیگر تعریف می شود. عوامل محیطی نظیر داشتن شغل، وضعیت مالی، و شبکه ی حمایت زوجین نیز بخشی از رضامندی زناشویی محسوب می شود (سوکولسکی و هندریک، ۱۹۹۹).

از نظر گریف (۲۰۰۰) زوجین سازگار زن و شوهر‌هایی هستند که توافق زیادی با یکدیگر دارند، از نوع و سطح رابطه‌اشان راضی‌اند، از نوع و کیفیت گذران اوقات فراغت خود رضایت دارند و مدیریت خوب در زمینه وقت و مسایل مالی خودشان اعمال می کنند.

در رویکرد عوامل آسیب زا، ابزارهای ساخته شده به بررسی جبنه های منفی احتمالی موجود در ازدواج       می پردازد و ازدواج را از بعد آسیب شناختی آن مورد مطالعه قرار می دهد. در این زمینه ابزارهایی مانند آزمون سازگاری همسران[۱] (MAT) لوک و والاس (۱۹۵۹) و مقیاس سازگاری زوجین[۲] (DAS) اسپانیر (۱۹۷۶) را   می توان نام برد.

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که مقیاس هایی نظیر MAT و DAS با داشتن همپوشی، به شکل یکسانی به بررسی رضامندی همسران از رویکرد آسیب شناختی می پردازند (برادبری و همکاران، ۲۰۰۰).

در مطالعات اخیر در زمینه ی ساخت ابزار برای سنجش رضامندی همسران، تلاش بر آن است تا رضامندی همسران از دیدگاه ازدواج سالم[۳] نگریسته شود (هالفارد و همکاران، ۱۹۹۷) و علاقه به بررسی و مطالعه ی آن به شکل روابط رضامندانه در طول زندگی است (کا سلو و رابیسون، ۱۹۹۶) و از سویی دیگر تاکید بر حمایت اجتماعی و بررسی دیگر رفتارهای مثبت در ازدواج مبتنی بر رویکرد شناختی– اجتماعی است (کارونا، ۱۹۹۶). یکی از ابزار های ساخته شده جهت بررسی رضایت مندی همسران مقیاس افروز می باشد.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است. همچنین  همراه آن  ۱۷ مقاله مربوطه و به صورت رایگان وجود دارد .

40,000 ریال – خرید

logo-samandehi

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

[۱] . Marital Adjustment Test

[۲] . Dyadic Adjustment Scale

[۳] . healthy marriage

فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30):

فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز  (MCQ-30):

این مقیاس خود گزارشی ۳۰ سوالی، که توسط ولز در سال ۱۹۹۷ به منظور سنجش چند عنصر فراشناختی خصیصه ای، که برخی از آن ها نقش محوری در مدل فراشناختی اختلال روان شناختی دارند، طراحی شده است.

پرسشنامه فراشناخت یک مقیاس سی سوالی خودگزارشی است که حیطه های فراشناختی زیر را در پنج مقیاس جداگانه اندازه گیری می کند: الف( باورهای مثبت درباره نگرانی مانند “نگرانی به من کمک می کند تا با مسائل مقابله کنم. ب) باورهای منفی درباره ی نگرانی که با کنترل ناپذیری و خطر مرتبط هستند. برای مثال، “وقتی نگرانیم شروع می شود، نمی توانم جلوی آن را بگیرم. “، ج) اطمینان شناختی ضعیف برای مثال، “حافظه ی ضعیفی دارم.”، د( لزوم کنترل افکار برای مثال، “ناتوانی در  کنترل افکارم، نشانه ضعف من است.” ، ذ( خودآگاهی شناختی، بهرای مثال، “به نحوه ی کارکرد ذهنی توجه زیادی دارم.” (ولز ، ۲۰۰۰). این مقیاس بر پایه مدل کارکرد اجرایی خود نظم بخشی (ولز و متیو ، ۱۹۹۶) درباره اختالالت هیجانی و الگوی فراشناختی اختالل اضطراب منتشر و ساخته شده است(ولز، ۲۰۰۰؛ به نقل از محمد خانی و فرجاد، ۱۳۸۸).

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است. همچنین  همراه آن  ۳ مقاله مربوطه به آن و به صورت رایگان وجود دارد .

30,000 ریال – خرید

logo-samandehi

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد