پدرهای روانشناسی

پدرهای روانشناسی

🧠پدرهای روانشناسی :🧠

✅پدر روانشناسی ؟ وونت
✅پدر روانشناسی بالینی ؟ ویتمر
✅پدر روانشناسی محیط ؟ جان لاک
✅پدر روانشناسی رشد؟ روسو
✅پدر روانشناسی کودک؟ گزل
✅پدر روانشناسی نوجوانی؟ هال
✅پدر روانشناسی شخصیت؟ آلپورت
✅پدر روانشناسی اجتماعی؟ لوین
✅پدر روانشناسی من؟ هارتمن
✅پدر روانشناسی تحولی؟ پیاژه
✅پدر روانشناسی صفت؟ کتل
✅پدر روانکاوی؟ فروید
✅پدر نظریه دلبستگی؟ جان بالبی
✅پدر کردار شناسی؟ لورنز
✅پدر تحلیل عاملی؟ اسپیرمن
✅پدر DSM ؟ امیل کراپلین
✅پدر رفتار گرایی ؟ واتسون
✅پدر انسان گرایی؟ مزلو
✅پدر نیروی سوم روانشناسی؟ مزلو
✅پدر گروه درمانی ؟ برات
✅پدر روانشناسی مثبت گرا؟  سلیگمن
✅پدر روانشناسی خوش بینی؟ سلیگمن
✅پدر پژوهش روان درمانی؟ راجرز
✅پدر نظریه یادگیری شرطی ؟ پاولف
✅پدر روانشناسی صنعتی-سازمانی؟والتردیل اسکات،فردریک تیلور،هوگو مونستربرگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *