پایان نامه نویسی

💢 چرا آمار کتابخوانی
در کشورمان بسیار پائین است❓

خلاصه ای از ۲۰ پاسخ به این پرسش را برایتان آورده ایم!

۱- کتاب نمی‌خوانیم زیرا “نیاز”ی به کتاب احساس نمی‌کنیم
۲- کتاب نمی‌خوانیم زیرا از شک کردن در پایه های نظری مان می “ترس” یم
۳- کتاب نمی‌خوانیم چون کتاب خواندن کار “سخت” ی است
۴- کتاب نمی‌خوانیم چون دچار “تنبلی و بی حالی” هستیم
۵- کتاب نمی‌خوانیم زیرا “احساس می کنیم” به قله های یقین رسیده ایم
۶- کتاب نمی‌خوانیم زیرا هیچ چیز برای ما “جدی نیست”
۷- کتاب نمی‌خوانیم زیرا بیش از حد “ساده انگاریم و ذهن بسیطی نداریم”
۸- کتاب نمی‌خوانیم زیرا دچار “خود شیفتگی” فرهنگی هستیم
۹- کتاب نمی‌خوانیم زیرا “به تناقضات درونی مان آگاه نیستیم”
۱۰- کتاب نمی‌خوانیم زیرا راه پیروی، تبعیت، دنباله روی و تقلید را “راحت” تر یافته ایم
۱۱- کتاب نمی‌خوانیم زیرا “ارزش دانایی و آگاهی را نمی‌دانیم”
۱۲- کتاب نمی‌خوانیم زیرا “زندگی پر هیاهو و نمایشی” را ترجیح می‌دهیم
۱۳- کتاب نمی‌خوانیم زیرا تن به “تحقیر ندانستن” داده ایم
و به این تحقیر هم عادت کرده ایم
۱۴- کتاب نمی‌خوانیم زیرا “حقارت جهل، آزارمان نمی‌دهد”
نادانی را عیب نمی‌دانیم
۱۵- کتاب نمی‌خوانیم زیرا در زندگی ما، دانا شدن و خردمندانه زیستن، جایی ندارد
۱۶- کتاب نمی‌خوانیم زیرا کتاب خواندن دردی از ما دوا نمی‌کند
۱۷- کتاب نمی‌خوانیم زیرا به ما فواید کتاب خواندن را یاد نداده اند
۱۸- کتاب نمی‌خوانیم زیرا بلد نیستیم کتاب بخوانیم
۱۹- کتاب نمی‌خوانیم زیرا کسی‌ در خانواده و دور و برمان نبوده
که کتاب خوان باشد، که ما هم تقلید کنیم یا یاد بگیریم
۲۰- کتاب نمی‌خوانیم زیرا در سنّ بزرگ سالی‌ هنوز ناآگاه هستیم،
نمی‌دانیم چه بخوانیم، و خجالت می‌کشیم از کسی‌ بپرسیم از کجا شروع کنیم
و بالاخره، کتاب نمی‌خوانیم زیرا نمی‌دانیم و نمی‌دانیم که نمی‌دانیم
همان چیزی که با عنوان جهل مرکب از آن نام می برند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *