آیا افراد باهوش حتما پولدار می‌شوند؟!

🔸بسیاری تصور می کنند فرزندشان به خاطر بهره هوشی بالا حتما آینده ای درخشان خواهد داشت اما بر اساس مطالعات «جیمز ژوزف هکمن»، اقتصاددان آمریکایی، هوش تنها یک تا دو درصد روی موفقیت افراد تاثیر دارد.

🔸مطالعه ای که هکمن و همکارانش در «آکادمی ملی علوم» منتشر کرده اند، نشان می دهد موفقیت مالی برخلاف تصور عامه نه به سطح هوش بلکه به ویژگی های شخصیتی از جمله تلاش، پشتکار و انضباط شخصی وابسته است.

🔸هکمن و همکارانش برای بررسی تاثیر این فاکتورها به برسی چهار مجموعه داده پرداخته‌اند که شامل نمرات IQ، نتایج تست‌ها، سطح نمرات و ارزیابی شخصیتی هزاران نفر در آمریکا، بریتانیا و هلند می شود. در برخی از این مجموعه‌ها سطح درآمد، سوابق جنایی، حجم توده بدنی و میزان رضایت از زندگی افراد طی چندین دهه ثبت شده است.

🔸بررسی ها نشان داد که نمرات و نتایج آزمون‌های پیشرفت تحصیلی به مراتب بهتر از نمرات خام IQ، موفقیت یا عدم موفقیت فرد در آینده را نشان داده اند، چرا که افراد برای کسب نمره بالا نه تنها به هوش بلکه به تلاش، عادات مطالعه مطلوب و در مجموع وظیفه شناسی نیاز داشته اند که هکمن از آنها به عنوان «مهارت‌های غیرشناختی» نام می برد.

🔸وی بر این باور است که برای رسیدن به موفقیت باید در کنار توانایی‌های ذاتی برخی مهارت ها نیز فرا گرفت. شاید افزایش بهره هوشی دشوار باشد، اما وظیفه‌شناسی مهارتی اکتسابی است که می توان در کودکی آن را در وجود افراد نهادینه کرد.

◀️ سطح بهره هوشی

🔸بسیاری از افراد به خاطر فقدان مهارت‌هایی که به بهره هوشی خاصی هم نیاز ندارد، از دستیابی به مشاغل سطح بالا باز می مانند. این افراد علی‌رغم IQ مطلوب در مهارت های ارتباطی نظیر نحوه آماده شدن برای مصاحبه شغلی، برقراری ارتباط با کارفرما یا شبکه سازی باز می مانند.

🔸آموزش ویژگی های شخصیتی به کودکان در مدرسه چندان کار ساده ای نیست چرا که معلوم نیست کدام ویژگی شخصیتی بهتر است و حتی بعید نیست مواردی که امروز درست تلقی می‌شوند، در آینده ارزش چندانی نداشته یا حتی نادرست به شمار بروند.
محققان شخصیت شناسی پیشنهاد کرده اند که میانه‌روی بهترین انتخاب است؛ به عبارت دیگر نه باید اینقدر درون‌گرا باشیم که یک کلمه حرف از دهانمان بیرون نیاید و نه آنقدر برونگرا باشیم که اطرافیان لحظه ای از حرف زدن ما در امان نباشند.

✍منبع: getpocket

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *