به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

۲۸ تفاوت اساسی رهبری و مدیریت

0

۲۸ تفاوت اساسی رهبری و مدیریت

تفاوت رهبری و مدیریت در چیست؟

تفاوت رهبری و مدیریت چیست؟ این سوالی است که ممکن است گاهی ذهن شما را هم به خود مشغول کرده باشد. تعدادی از افراد هنوز مدیریت و رهبری را یکی می‌دانند و تفاوتی بین آن‌ها قائل نیستند. اما واقعیت این است که در نقش رهبری و مدیریت در عین شباهت‌هایی که با همدیگر دارند، دارای تفاوت‌های اساسی با هم هستند.

تعریف مدیریت

مدیریت شامل کنترل یک گروه یا مجموعه‌ای از اشخاص برای رسیدن به هدفی خاص است. مدیران نمونه وظیفه برنامه‌ریزی، سنجش، نظارت، هماهنگی، حل مسائل، استخدام و اخراج را به عهده دارند. در بیانی دیگر مدیریت عبارت است از پروسه‌ای که از طریق برنامه ریزی، استخدام، سازماندهی و استفاده صحیح از منابع مالی، فیزیکی، انسانی و تکنولوژی برای رسیدن به یک یا چندین هدف مشخص به طور مؤثر استفاده نماید.

تعریف رهبری

رهبری عبارت است از توانایی اعمال نفوذ بر افراد یا گروه‌ها در جهت دست‌یابی به هدف. رهبر به شخصی اطلاق می‌گردد که دارای اعتماد به نفس بالا، اراده آهنین، جدیت و تحرک جسمی باشد که این صفات و شخصیت کاریزماتیک٬ باعث ایجاد قدرت اعمال نفوذ در گروه‌ها و افراد گردد.

تفاوت رهبری و مدیریت

در خصوص تفاوت‌های رهبری و مدیریت سه نوع دیدگاه در حوزه صاحب‌نظران سازمان و مدیریت وجود دارد.

گروه اول: عده‌ای محدود این دو نقش را مترادف می‌دانند و فرقی بین رهبر و مدیر قائل نیستند.

گروه دوم: قائل به تفکیک بین مدیر و رهبری هستند ولی مدیریت را اعم از رهبری می‌دانند. و رهبری را جزئی از وظایف مدیریت می‌دانند. در نظر این افراد مفهوم مدیریت وسیع‌تر از رهبری است.

گروه سوم: این گروه که شامل بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه می‌شود ٬رهبری را یک مفهوم وسیع می‌دانند و مدیریت را جزئی از وظایف رهبری به حساب می‌آورند یعنی رهبری اعم از مدیریت است.

۲۸ تفاوت اساسی رهبری و مدیریت

    رهبری مفهومی وسیع‌تر از مدیریت دارد.

    در رهبری ایجاد تغییر و عمل خلاقانه وجود دارد در حالی که در مدیریت، عمل کردن طبق چارچوب قانونی الزامی است.

    در رهبری، عضویت در سازمان مطرح نیست، بلکه تاثیر گذاری بر دیگران اهمیت دارد. یعنی اگر شخصی بر تصمیم گذاری دیگران تاثیر بگذارد، در نقش رهبری عمل کرده است. ولی در مدیریت سلسله مراتب یک اصل است.

    در رهبری عضویت در سازمان مطرح نیست، یک رهبر می تواند در خارج از سازمان بوده و بر افراد داخل سازمان نفوذ داشته باشد. اما در مدیریت کسب عضویت، اولین شرط برای اعمال مدیریت بر افراد زیر دست است.

    در رهبری، اهداف ممکن است فرا سازمانی باشد. اما در مدیریت، اهداف لزوما سازمانی و در محدوده سازمان است.

    نفوذ، قوام و دوام دستورات و فرامین رهبری در مقایسه با مدیر به مراتب بیشتر است.

    در رهبری پذیرش پیروان مطرح است و قدرت مبتنی بر جاذبه شخصی است اما قدرت یک مدیر، قدرت سازمانی است.

    رهبری ابداع می‌کند و پدید می‌آورد ولی مدیر اداره می‌کند و در چارچوب قانون حرکت می‌کند.

    رهبری وضعیت موجود را بهبود می‌بخشد ولی مدیر وضعیت مطلوب را نگه می‌دارد.

    رهبری روی افراد تمرکز دارد ولی مدیر بر سیستم‌ها و ساختار تمرکز دارد.

    رهبری به افراد زیر دست اعتماد می‌کند و روح امید و خلاقیت ایجاد می‌کند اما مدیر بر زیر دست نظارت می‌کند.

    رهبری دارای دیدگاه وسیع، چشم انداز و الهام بخش است. اما مدیر دیدگاه محدود دارد .

    رهبری کارهای درست انجام می‌دهد اما مدیر کارها را درست انجام می‌دهد.

    رهبر علاوه بر قدرت مدیریتی٬ دارای قدرت شخصی است.

    رهبر با ایجاد تغییر سروکار دارد ولی مدیر برای برخورد با پیچیدگی‌هاست.

    رهبران از طریق ایجاد بصیرت٬نسبت به آینده جهت را مشخص می کنند . اما مدیران از طریق برنامه ریزی های رسمی ٬طراحی ساختارهای سازمانی خشک٬نظم وانسجام را به وجود می آورند.

    رهبران به طرق ابتکاری با کارکنان مرتبط میشوند .اما مدیران از طریق سلسه مراتب با کارکنان در ارتباط هستند.

    رهبر اختیارات خود را تفویض می کند اما مدیر مسئولیت خود را تفویض می کند.

    رهبر دنبال دلیل اشتباه می گردد اما مدیر دنبال مقصر می گردد.

    رهبر وضعیت موجود را به چالش می کشد(برای رشد وتعالی)اما مدیر وضعیت موجود را قبول می کند.

    رهبر برارزشها تاکید دارد اما مدیر بر استانداردها.

    رهبر بسیار گوش می دهد اما مدیر بسیار حرف می زند.

    رهبر نشان می دهد که چگونه باید انجام شود .اما مدیر می گوید چه چیزی باید انجام شود.

    رهبر به احترام پایبند است اما مدیر در طلب احترام زیر دست است.

    رهبر شخصیت کاریز ماتیک دارد ولی مدیر یک شخصیت سیستماتیک است.

    رهبر روشها را نشان می دهد .اما مدیر فقط روشها را می داند.

    رهبر پیرو دارد اما مدیر کارمند دارد.

    رهبری یک مفهوم انسانی است که به امر هدایت می پردازد. اما مدیریت صرفا یک مفهوم سازمانی است که به امر اداره کردن وکنترل سازمان می پردازد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.