به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه کوتاه ارزیابی اثربخشی  معلمان در آموزش یادگیری بر پایه حل مسئله از نظر دانش آموزان/دانشجویان  (دلمنس و جینس،2005). (برای اولین بار در ایران)  

0

پرسشنامه کوتاه ارزیابی اثربخشی  معلمان در آموزش یادگیری بر پایه حل مسئله از نظر دانش آموزان/دانشجویان  (دلمنس و جینس،2005). (برای اولین بار در ایران)  

A short questionnaire to evaluate the effectiveness of tutors in PBL

معلم نقش اصلی را در در آموزش یادگیری بر پایه حل مسئله  ایفا می کند.

در بسیاری از برنامه های درسی در آموزش یادگیری بر پایه حل مسئله ، اثربخشی معلم به منظور ارائه بازخورد به آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

این پرسشنامه توسط دلمنس و جینس(2005) طراحی و اعتبار سنجی شده است.

این پرسشنامه دارای 11 عبارت است که پنج بعد را مورد سنجش قرار می دهد.

ابعاد این پرسشنامه عبارتند از : یادگیری سازنده/فعال[1]،  یادگیری خودگردان[2]،  یادگیری زمینه ای[3]،  یادگیری مشارکتی[4]، رفتار درون فردی[5] (دلمنس و جینس،2005).


در پایان هر دوره، از دانش آموزان / دانشجویان خواسته می شود که میزان موافقت خود را با هر گزاره نشان دهند.

این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط عزیزی مقدم(1400) ترجمه و در سایت rava20.ir ارائه شده است.

1 مقاله رایگان  

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi E-mail: abazizi1392@gmail.com

[1] – Constructive/active learning

[2] – Self-directed learning

[3] – Contextual learning

[4] – Collaborative learning

[5] – Intra-personal behavior

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.