پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری- شورت و همکاران (1995) Terry-Shortet.al

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری- شورت و همکاران (1995) Terry-Shortet.al

موفقیت و پیشرفت براي هر فردي خوشایند و لذت بخش است و رسیدن به هدف ها باعث احساس رضایت در او می شود. یکی از سازه هاي شخصیتی که به درجات متفاوت در افراد وجود دارد و میتواند در نوع و میزان پیشرفت و موفقیت افراد تأثیرگذار باشد، کمالگرایی 1 است. گرایش به کمالگرایی یکی از ویژگی هاي شخصیتی است که در نهاد همه انسان ها وجود دارد و می تواند هم جنبه سازنده و مفید داشته باشد و هم جنبه منفی و ویرانگر ( وطن خواه و سامانی، 1995).

تری- شورت و همکاران برای اندازه گیری کمال گرایی مثبت و منفی در سال 1995 ابزاری را تهیه کردند که مشتمل بر  40 گویه می باشد که 20  گویه آن کمال گرایی مثبت و 20  گویه دیگر کمال گرایی منفی را می سنجند و براساس طیف 5 درجه ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم پاسخ داده می شود( وطن خواه و سامانی، 1995).

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *