به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه کار تیمی رونا ترنر(1999)

0

پرسشنامه کار تیمی رونا ترنر(1999)

مدیریت هر سازمانی به تنهایی قادر به برنامه ریزي و اجرا براي تحقق اهداف سازمان نمی باشد، بلکه در سایه مشارکت و استفاده از توان فکري و تخصصی کارکنان می تواند به موفقیت هاي مورد نظر برسد. وقتی مدیریت سازمان اعتقاد عملی به کار تیمی و استفاده از نظر و فکر کارکنان داشته باشد، این اعتقاد تا اعماق سازمان نفوذ یافته و به صورت باورهاي مشترك و فرهنگ سازمان در میآید و کار تیمی در عمل شکل می گیرد.  امروزه اعتقاد اساسی در تحول سازمان ها بر این است که تیم هاي کاري مبانی اصلی سازمان هستند و زمانی این تیم ها موثر خواهند بود که بتوانند فرهنگ، فرآیندها، سیستم ها و روابط شان را مدیریت کنند. تیمها و کار تیمی مهمترین مواردي هستند که در سازمانهاي امروزي اتفاق می افتند.

پرسشنامه کار تیمی توسط رونا ترنر(1999) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 40 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد. این پرسشنامه تک بعدی می باشد.

همراه  3مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.