به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه هوش چندگانه در هندبال(شهابی و همکاران،1384)

0

پرسشنامه هوش چندگانه در هندبال(شهابی و همکاران،1384)

مهارت های شناختی در اکثر رشته هاي ورزشي حائز اهمیت مي باشند. نظریه های هوش های اختصاصی (چندگانه) با طرح این معنا که هوش دارای انواع، اشکال و مظاهر گوناگون است و تأکید بر این واقعیت که آحاد انسان دارای نیمرخ های هوشی متفاوتی هستند، به همراه نظریه های محققانی چون اشتنبرگ (2002)، ترستون (1938)، گلیفورد (1967)، گاردنر (2002) مبدأ تحولات نظری و عملی گسترده ای در حوزة روانشناختی گردیده است. به طوری که تلقی سنتی از هوش عمومی را که برای هوش انسان ماهیتی ساده، یکپارچه و تک عاملی قائل بوده و به عنوان یک عامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانش آموزان در اوایل قرن بیستم به شمار مي رفته، به چالش کشیده است (مهرمحمدی، 1385). گاردنر (2002) هوش را مشتمل بر هشت نوع هوش دیداری ـ فضایی، منطقی ـ ریاضی، کلامی ـ زبانی، بدنی ـ جنبشی، موسیقایی، درون فردی، برون فردی، طبیعت گرایی می داند و معتقد است هریک از این هوش ها، مهارت های شناختی خاصی را در برمی گیرد (بیابانگرد، 1386). به اعتقاد گاردنر، تمام افراد از هر هشت مقولة هوشی بهره مندند، اما ازلحاظ سطح هوش های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین نیمرخ هوشی در افراد مختلف، بسته به عوامل ژنتیکی و تجارب و انگیزش های دریافتی از محیط، با یکدیگر متفاوت است (آرمسترانگ، 2005). در همین راستا، از بازیکناني که توانایی تصمیم گیری در لحظات بحرانی بازی رادارند و راه حل های مناسبي را برای حل مشکلات در شرایط خاصي از بازي می یابند، اغلب به عنوان «بازیکنان باهوش» یاد مي کنند (لیندال، 2006) (به نقل از شهابی و همکاران،1384).

شهابی و همکاران(1384) این پرسشنامه را طراحی و اعتبار سنجی کرده اند. این پرسشنامه دارای 37 عبارت است و شامل چهار مؤلفه ای شامل هوش بدنی ـ جنبشی، هوش دیداری ـ فضایی، هوش منطقی ـ ریاضی و هوش هیجانی است.

به همراه 5مقاله پایه رایگان

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.