به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه هوش عاطفي  (EIQ)   ويزينگر( 1998 )

0

 

پرسشنامه هوش عاطفي  (EIQ)   ويزينگر( 1998 )

 Emotional Intelligence Questionnaire

هوش هیجانی یا هوش عاطفی برگردان واژه Emotional Intelligence است.  هوش عاطفي يكي از جديد ترين مفاهيمي است كه پا به حيطه مديريت گذاشته و به عنوان يكي از عناصر حياتي رهبري به حساب مي آيد.  گلمن (۱۹۹۵) واژه هیجان را برای اشاره به یک احساس، فکر و حالت روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه‌ای از تمایلات برای عمل براساس آن به کار برده است. تعاریف هیجان، متعدد و اغلب متناقض هستند . اما از دیدگاه برخی نظریه پردازان؛ هیجان مجموع های است از هیجانات جهان شمول؛ مانند خشم، اندوه، ترس، شادمانی، عشق، شگفتی، نفرت و شرم. هر یک از این هیجانات یک هسته واحد دارند . به عبارت دیگر،شکل اصلی هر هیجان در افراد مختلف یکسان است، اما در جوامع مختلف تحت تأثیر شرایط فرهنگی خاص آن جامعه، شکل بروز هیجان متفاوت است. گلمن (۱۹۹۸) هوش هیجانی را به عنوان یک عنصر ضروری برای موفقیت فرد در زندگی و کار در محیط اجتماعی پرچالش امروز می داند. او معتقد است ؛ هوش هیجانی سبب توانمند سازی افراد در مواجه شدن با استرس بالا و چالش های شدید رشد اجتماعی و ادراکی می شود.

براساس نظریه گلمن با توجه به شناخت و کنترل فرد از خود و جامعه می توان چهار دسته تقسیم کرد:

۱- آگاهی از خود یا خود آگاهی (Self-awareness)

۲- خود کنترلی یا مدیریت خود (Self- regulation)

۳- آگاهی اجتماعی یا درک احساسات دیگران یا همدلی (Social skill –> Empathy)

۴- مهارت اجتماعی یا مدیریت و کنترل ارتباط و نفوذ در دیگران (Social skill –> Infulence)

۵- خود انگیزشی :

پرسشنامه هوش عاطفي  (EIQ)  توسط ويزينگر( 1998 ) طراحي شده شامل 25 سؤال است. و در مجموع هوش عاطفي پاسخ دهندگان را در پنج بعد: خودكنترلي، خودآگاهي، انگيزش، مهارتهاي اجتماعي و همدلي مي سنجد.

همراه  5 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.