به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکاچی (1995) (اتحادی و دیگران،1397، 38 عبارتی)

0

پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکاچی (1995) (اتحادی و دیگران،1397، 38 عبارتی)

در هزاره سوم دانش مهمترین و باارزشترین دارایی سازمانها در دستیابی به مزیت رقابتی
تلقی می گردد .

سازمانی که دانش را در اختیار دارد، میتواند از آن بهعنوان یک استراتژی سود جوید.

در هزاره سوم اجرای مدیریت دانش برای سازمان ها، ضروری شده و مؤسسات باید با برنامه ریزی برای آن اقدام کنند.

ازاینرو مدیریت دانش همچون یک نگرش نوین در سازمان ها منظور می شود.

مدیریت دانش نظامی است که افراد، گروه ها و کل سازمان ها را به طور جمعی و سیستماتیک به ایجاد، اشتراک و اعمال دانش، برای رسیدن بهتر به اهدافشان قادر می سازد.

نفوذ مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های امروزی به دلیل اهمیت دانش به عنوان یک ارزش رقابتی افزوده برای انسانها، سازمانها و ملتها است (اتحادی و همکاران،1397).

این پرسشنامه بر اساس نوناکا و تاکاچی(1995)  توسط اتحادی و همکارانش (1397) طراحی و اعتبار سنجی شده است.

این پرسشنامه 38 عبارت تشکیل شده و 8 بعد را می سنجد.

ابعادعبارتند:«دانش پنهان فردی»،«فرایندآشکارسازی»، «دانش آشکار فردی»، «فرایندترکیب»، «دانش آشکارجمعی»، «فرایند درونی سازی»، «دانش پنهان جمعی»،«فرایند اجتماعی سازی»

به همراه 1 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.