پرسشنامه عملکرد سازمانی چوی و راینی(2010)

پرسشنامه عملکرد سازمانی چوی و راینی(2010)

امروزه عناوینی چون سازمان موفق، ماندگار، آرمانی، رهسپار تعالی، سرآمد، متعالی و … از عبارت های رایج حوزه مطالعاتی سازمان و مدیریتاند و گروههای مختلفی از افراد به دنبال شناسایی
و معرفی ویژگیهای این قبیل سازمانها هستند. سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک
دوره زمانی بلندمدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد
ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به
عنوان اصلی ترین دارایی، به نتایجی بهتر از سازمان های همتراز دست می یابد.

عملکرد نتایج قابل اندازه گیری، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده است. هزینهها بخش محوری از عملکرد محسوب میشوند، در عین حال عملکرد تقریباً هر هدف رقابتی و تعالی غیر مادی نظیر قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، کیفیت و سرعت را نیز در بر میگیرد (تانگن، 2004 ).

پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط چوی و راینی (2010) طراحی و اعتباریابی شده است، پرسشنامه شامل 8 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت و تک مولفه ای  می باشد.

همراه با 4 مقاله پایه رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.