به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه عجین شدن با شغل (درگیری شغلی یا مشارکت کاری ) (مگینسون و کلاترباک، 2006)

0

مفهوم عجین شدن با شغل یکی از مفاهیم رفتار سازمانی مثبت است، که در دهه های اخیر ظهور کرده است.  عجین شدن باشغل، شامل تعهد به کار در سازمان است و می تواند برای سازمانها مزیت رقابتی ایجاد کند .  عجین شدن با شغل تاثیر به سزایی بر اثربخشی سازمان دارد و در درازمدت به عنوان شاخص های اصلی سامت سازمانی و اثر بخشی مدیریت منابع انسانی شناخته شده است .  افرادی که با کارشان عجین نیستند و با آن بیگانه اند، وقت خود را به بطالت می گذرانند .  بررسی های انجام شده حاکی از این است که تنها بخش کمی از کارکنان با شغل شان عجین هستند.

این ابزار مشخص می‌سازد که فرد تا چه اندازه از وقت خود را با شغلش سپری می‌کند و اصطلاحاً درگیری کاری او به چه میزان است. توسط مگینسون و کلاترباک(2006) طراحی شده و دارای 20 عبارت است و برای آن خرده مولفه یا عاملی ذکر نشده است.

همراه  3 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.