پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمنMarital Intimacy Questioner

پرسشنامه صمیمیت زوجین M I Qووندن بروک و هانس برتمنMarital Intimacy Questioner

از جمله نمودهای زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل سازنده میان انسانها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است (حسینی و همکاران، ۱۳۹۴). همسر گزینی و پیمان زناشویی هر دو نشانه بالندگی و پیشرفت شخصی هستند. گزینش همسر بی گمان یکی از مهمترین تصمیماتی است که در زندگی گرفته می شوداغلب افرادی که ازدواج می کنند، در آغاز زندگی دارای سطح بالایی از رضایت زناشویی هستند، اما علاوه بر افت تدریجی که با گذشت زمان در رضایتمندی زناشویی رخ می دهد در همان هفته ها و ماه های اول ازدواج نیز مشکلات جدی رخ م یدهد که اگر حل نشود می تواند رضایت و ثبات رابطه زناشویی را تهدید کند( شریعت زاده و همکاران، ۱۳۹۲). این پرسشنامه توسط استفان ووندن بروک[۱] و هانس برتمن[۲](۱۹۹۵) ساخته شده و از ۵۶ سوال تشکیل شده است.و۵ شاخص درباره صمیمی بودن در ازدواج را  شامل شاخص صمیمیت (مسائل ومشکلات مربوط به صمیمی بودن ) ،  میزان توافق زوجین ، میزان میزان صادق بودن ، علاقه ومحبت داشتن به یکدیگر و  میزان پایبندی به تعهدات  را می سنجد.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱]Vandon – Brouck & Stephan

[۲]Bertommen –  Hanss