به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه شفافیت سازمانی راولینز (2008)

0

پرسشنامه شفافیت سازمانی راولینز (2008)

مفهوم شفافیت سازماني در سا ل های اخیر محبوبیت یافته است .

این مفهوم  به عنوان ضرورتي در جهت مبارزه با بي نظمي های فردی و سازماني (فساد، تقلب و رسوایي مالي) مطرح شده است.

با این حال اگر چه توصیه هایي برای شفاف تر شدن سازمان ها وجود دارد.

اما همچنان بررسي های کافي پیرامون نحوه  ادراک زیردستان از شفافیت سازماني به عمل نیامده است.

 و تلاش خاصي در جهت اندازه گیری این سازه صورت نگرفته است.

پرسشنامه شفافیت سازمانی توسط راولینز (2008) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 23 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد مشارکت، اطلاعات بنیادی، پاسخگویی و پنهان کاری را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه  در ایران نیز اعتباریابی شده است.

2 مقاله رایگان  

 

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

50,000 ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.