به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سواد رسانه ای ( فلسفی، 1393)

0

پرسشنامه  سواد رسانه  ای ( فلسفی، 1393)

امروز،رسانه  ها یکي از اجزاي اصلي جوامع بشري هستند؛ از این جهت،سواد رسانه  اي به معناي تحقیق، تحلیل، آموزش آگاهي از تاثیرات رسانه ها از جمله رادیو، تلویزیون، فیلم و سینما،موسیقي، نشریات ادواري، اینترنت،بر افراد و جوامع است (بصیریان، 0928،ص99 ). سواد رسانه  اي مجموعه ديدگاه ها و مهارت ها درباره كنترل مخاطب بر خود به هنگام مواجهه با رسانه  است. به بيان ديگر سواد رسانه  اي تفسير آگاهانه فرد از مفاهيم پيام هاي رسانه  اي است (پاتر,1391؛ به نقل از فلسفی، 1393). افراد با سواد رسانه  اي، در برابر اطلاعات رسانه  اي، آسیب پذیري کمتري دارند زیرا پیام هایي را که به منظور تاثیر گذاري بر آنها طراحي و ارسال شده در سطوح مختلف مورد شناسایي قرار مي دهند .با آگاهي یافتن نسبت به چگونگي ایجاد اطلاعات توسط رسانه  ها، حتي کودکان نیز قادر خواهند بود اختیاربیشتري داشته باشند.

این پرسشنامه توسط فلسفی( 1393)دارای 20 عبارت است و سواد رسانه ای را در پنج بعد درك محتواي پيام هاي رسانه  اي،  آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه  اي، گزينش آگاهانه پيام هاي رسانه  اي، نگاه انتقادي به پيام هاي رسانه  اي و تجزيه و تحليل پيام هاي رسانه  اي اندازه گیری می کند.

همراه  13 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.