پرسشنامه سنجش نقاط قوت و ضعف کودک ( SDQ)

پرسشنامه سنجش نقاط قوت و ضعف کودک ( SDQ)

این پرسشنامه در سال ۱۹۹۷ توسط گودمن در انگلیس و بر مبنای ملاک های تشخیصی ICD-10 ساخته شده است و برای سنین  ۳-۱۶ سال به کار می رود . دارای پنج خرده مقیاس نشانه های هیجانی، مشکلات سلوک، بیش فعالی کمبود توجه ، مشکلات ارتباطی با همسالان و رفتارهای جامعه پسند(نقاط قوت کودک) است. البته ۵ سوال اضافی نیز برای سنجش طول مدت مشکلات و میزان پریشانی حاصل از آن ها ، اثرات آن ها بر روی کارکرد کودک و نوجوان در ارتباط با زندگی خانوادگی، روابط دوستان، یادگیری در کلاس درس و فعالیتهای تفریحی و یک سوال نیز برای سنجش اثر احتمالی مشکل یا مشکلات رفتاری سنجش شده بر زندگی اطافیان در نظر گرفته شده است (احمدی، ۱۳۸۴). این پرسشنامه دارای  ۴ فرم زیر است.

 

پرسشنامه سنجش نقاط قوت و ضعف کودک ( SDQ)  فرم معلم

پرسشنامه سنجش نقاط قوت و ضعف کودک ( SDQ)  فرم والدین (کودکان ۳ تا ۴ ساله )

 

پرسشنامه سنجش نقاط قوت و ضعف کودک ( SDQ)  فرم والدین (کودکان ۴ تا ۱۶ ساله )

 

پرسشنامه سنجش نقاط قوت و ضعف کودک ( SDQ)  فرم خود گزارش دهی

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.