پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس


پرسشنامه  سلامت سازمانی مدارس

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه یک پرسشنامه ۴۴ سؤالی  می باشد، که توسط هوی و همکارانش(۱۹۶۶) طراحی شده و توسط علاقه بند ترجمه شده است. این پرسشنامه برای سنجش میزان سلامت سازمانی مدارس به معلمان داده می شودو به صورت مقیاس پنج درجه ای (هرگز- بندرت – گاهی – غالبا” – همیشه) می باشد این پرسشنامه برای سنجش ابعاد مختلف سازمانی از نظر پارسونز شامل یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، رعایت، ساخت دهی، حمایت منابع، روحیه و تٲکید علمی تهیه شده است.

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

این پرسشنامه در ۳ صفحه و با فرمت ورد نوشته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *